Sundhedsordning-sundhedsordninger-kat

Sundhedsordninger

Din virksomhed får adgang til en bred platform af forebyggende og sunde tilbud, som vi organiserer lokalt på din virksomhed eller i kombination med vores Klinknetværk. På den måde sikres du en nem vej til et godt helbred for dine medarbejdere

Sundhedsfremme-trivsel-kat

Sundhedsfremme

CityFys’ erfaring, at sundhedsfremmende aktiviteter er mest effektive, når de indgår i virksomhedens eksisterende arbejdsmiljøindsats. Desuden er det vigtigt, at ledelsen tager ansvar og sørger for at motivere og inddrage de ansatte i aktiviteterne

Strategisk-sundhed-kat

Strategisk Sundhed

Hvis sundheden tænkes ind i én strategisk sammenhæng, så er resultaterne og udsigten til en positiv bundlinje inden for rækkevidde. Det er vores erfaring, at en strategisk funderet sundhedsfremme indsats altid er langsigtet

Arbejdsmiljoe-ergonomi-raadgivning-kat

Arbejdsmiljø

Der er mange gode grunde til at interessere sig for arbejdsmiljøet i din virksomhed. Én af dem er virksomhedens bundlinje. Det er ikke blot anerkendt, men også dokumenteret, at virksomheder gennem et godt arbejdsmiljø kan opnå lavere sygefravær, øget produktion, godt omdømme og god personalepleje

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Mød CityFys