Sundhed-ambassadoerer-big

Værdien for dig og dine medarbejdere

  • Udvidelse af kapaciteten i arbejdet med sundhed gennem lokale sundhedsambassadører
  • Optimeret udbytte af virksomhedens investeringer på sundhedsområdet
  • Øget trivsel og højere medarbejdertilfredshed
  • Forankring af sundhedsindsatsen

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Sundhedsambassadører understøtter sundhedsindsatser

CityFys uddanner sundhedsambassadører, som bliver klædt på til at igangsætte og understøtte sundhedsaktiviteter på arbejdspladsen for at fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne.

Sundhedsambassadørens rolle er at motivere kollegaer til at tænke sundhed ind i hverdagen. Sundhedsambassadørerne får inspiration og værktøjer til at gennemføre udvalgte indsatser lokalt og på tværs af virksomhedens organisering. Derved sikrer ambassadørerne en øget forankring og effekt af virksomhedens investering i sundhed.

Uddannelsen af sundhedsambassadørerne kan forstås som en udvidelse af kapaciteten til at arbejde med sundhed på arbejdspladsen set i et langsigtet perspektiv. Kapacitet handler om, hvad der skal være til stede for at kunne udføre opgaver effektivt. Kapacitetsopbygning er at opbygge færdigheder, ressourcer, netværk, forståelse og samarbejde med henblik på at øge effekten af de indsatser, som gennemføres samt forankre disse.

Sundhedsambassadører uddannes bl.a. i sundhedskommunikation og KRAM-faktorerne: Kost, Rygning, alkohol og motion/stress, så de kan sikre et vedholdende fokus på områderne uden brug af konsulentbistand. Ved at have ambassadører i virksomheden, kan du sikre at jeres medarbejdere bliver eller forbliver, fysiske robuste og uddannet i, hvor vigtig det er at have fokus på egen sundhed. I sidste ende bliver de endnu bedre i stand til at varetage deres jobfunktion.

Som sundhedsambassadør for sundhedsfremme og trivsel på arbejdspladsen bliver et relevant antal medarbejdere uddannet af CityFys’ sundhedskonsulenter med ekspertise inden for sunde livsstilsvaner og sygdomsforebyggelse. Vi kommer ud til jer og gennemfører uddannelsen, og vi sørger for, at undervisningsmateriale og viden vedrørende sundhedsfremme og trivsel på arbejdspladsen udleveres til ambassadørerne således, at de bliver klar til rollen som sundhedsambassadører og formidlere.

Sundhedsambassadøruddannelsen er for alle typer medarbejdere. Det kan være en fordel, at medarbejderen er en formel repræsentant såsom arbejdsmiljø-repræsentant, tillidsrepræsentant, samarbejdsudvalgsmedlem eller lignende. Udvalgte ledere samt medarbejdere inden for HR, sundhed og arbejdsmiljø kan med fordel deltage i uddannelsen sammen med medarbejderne.

Mød CityFys