Strategisk sundhed

Hvis din virksomhed har ambitioner om at opnå målrettede resultater med sundheden, er det nødvendigt at arbejde strategisk med sundhed. Alt for mange velmenende sundhedsinitiativer strander desværre. Vi oplever, at virksomheder ofte overser de strategiske komponenter i implementeringen af sundhedsinitiativer. Resultatet er bl.a. manglende ledelsesmæssig bevågenhed, prioritering, analyse og systematik, lokal forankring og kommunikation.

Hvis sundheden tænkes ind i en strategisk sammenhæng, så er resultaterne og udsigten til en positiv bundlinje inden for rækkevidde. Det er vores erfaring, at en strategisk funderet sundhedsfremmeindsats altid er langsigtet.

I CityFys handler investeringer i medarbejdernes sundhed ikke kun om at skabe en attraktiv arbejdsplads som udgangspunkt for en høj medarbejdertilfredshed og base for højproduktive medarbejdere.
Det handler også om at fastholde, tiltrække nye medarbejdere og ikke mindst reducere omkostninger til sygefravær. Alle er tungtvejende argumenter i valget af sundhedsordninger. Og der er penge i investeringen. For hver 1 kr. investeret i forebyggelse og arbejdsmiljø har påvist dokumenteret outcome på 2,5 kr.

CityFys har indgående erfaring med sundhedsstrategiske sammenhænge, herunder implementering af sundhedsindsatser i store såvel som mindre virksomheder. Vi bidrager på alle niveauer i processen og finder det væsentligt, at virksomheden får kortlagt sine behov og tidligt i forløbet får inddraget medarbejderne i en åben dialog.

I vores sundhedsfremmeindsatser møder du et team af projektledere, sundhedskonsulenter og arbejdsmiljørådgivere. De er resultatet af et målrettet rekrutteringsarbejde fra vores side. Vi har gennem en årrække håndplukket vores medarbejdere, fordi de kan gøre en forskel. De kan sikre din virksomhed en leverance af højeste kvalitet. Alle har de en solid indsigt i specifikke brancheområder. Hver for sig har de enten en ledelses-eller sundhedsuddannelse på kandidat- eller bachelorniveau. Fælles brænder de for at fremme sundheden på danske virksomheder.

CityFys Film

Fordelene for dig og din virksomhed

  • Skab en attraktiv arbejdsplads og tiltræk nye medarbejdere
  • Positiv Return on Investment – reducering af sygefravær
  • Fastholdelse af nuværende medarbejdere
  • 1 kr. investeret i forebyggelse og arbejdsmiljø = outcome på 2,5 kr.
  • Øget trivsel og højere medarbejdertilfredshed

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Analysepakker-big

Analysepakker

Roi-cost-benefit-analyse-big

ROI – Cost/Benefit Analyse

Sundhed-ambassadoerer-big

Sundhedsambassadører

Sundhedsledelse-big

Sundhedsledelse

Sundhed-strategi-big

Sundhedsstrategi

 

Trivselsundersoegelse-big

Trivselsundersøgelse