Samarbejdspartnere-big

Med CityFys er du garanteret

  • Landsdækkende service
  • Dybdegående forståelse for dine ønsker og behov
  • Budskaber leveret på en sjov, udfordrende og meningsgivende måde
  • Fleksible og skræddersyede løsninger

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Samarbejdspartnere

I CityFys A/S har vi altid arbejdet ud fra forståelsen af, at ”bygge dygtighed i fælleskab”. Derfor er vi som virksomhed etableret med et netværk af dygtige samarbejdspartnere. I fællesskab sikrer vi vores kunder den bedste kvalitet.

Atea
Atea er Danmarks største udbyder af bruttolønsordninger. Atea har siden 2007 anvendt CityFys som deres foretrukne sundhedsleverandør, når sundhedsydelser indgår som bruttolønsgode. CityFys leverer i samarbejde med Atea sundhedsydelser som massage, fysioterapi, akupunktur, kiropraktik, fodpleje, kostvejledning, men også ydelser som sundheds- og karrierecoaching til Ateas mange bruttolønskunder. Ateas kunder indbefatter en lang række kommuner og flere af landets største virksomheder.

SundTrivsel
CityFys A/S har siden 2007 samarbejdet med SundTrivsel A/S som led i omfattende sundhedsprojekter på virksomheder i hele Danmark. SundTrivsel er landsdækkende i deres leverancer, som er specialiserede i ydelser inden for sundhedsfremme samt rådgivning i det psykiske arbejdsmiljø til alle brancheområder.

Sikma Consult
Sikma Consult assisterer CityFys, når offentlige og private virksomheder har behov for rådgivning eller ekstra ressourcer til at løse miljø- og arbejdsmiljøopgaver, opgaver i forbindelse med farligt gods eller opgaver vedrørende farlige kemiske produkter, herunder REACH, klassificering og produktregistrering af kemiske produkter og udarbejdelse af sikkerhedsdatablade m.m. Sikma Consult tilbyder også åbne kurser og virksomhedstilpassede kurser inden for områderne sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
CityFys A/S har i samarbejde med NFA udviklet et unikt screeningsværktøj til afklaring af medarbejderes potentielle risiko for udvikling af smerter og gener i bevægeapparatet. Ergonomiprofilen leverer et grundlæggende indblik i de primære ergonomiske belastningsområder på individ og virksomhedsniveau. NFA og CityFys samarbejder desuden omkring gennemførelse af sundhedsprojekter, kurser inden for uddannelse af sundhedsambassadører, træning på arbejdet mv.

Mød CityFys