Signifikante resultater blandt medarbejderne hos Danish Crown

Danish-Crown-logo

I 2010 satte Danish Crown sundhed højt på deres interne dagsorden, hvilket resulterede i et omfattende sundhedsprojekt i samarbejde med CityFys og SundTrivsel. Ambitionerne var høje og havde til formål at reducere den fysiske nedslidning og smerter i kroppen blandt 1160 produktionsmedarbejdere i Sæby og Ålborg.

Sundhedsprojektet havde dels fokus på, hvordan Danish Crown kunne mindske belastninger på arbejdspladsen og i arbejdsgangene og dels, hvordan produktionsmedarbejderne kunne mindske nedslidning blandt andet ved selv at tage et ansvar for deres helbred. Evalueringen af projektet, der løb frem til sommeren 2013, viste blandt andet følgende markante, positive resultater:

 • 35 pct. af medarbejderne har mindre ondt i kroppen
 • 50 pct. af medarbejderne har trænet med træningselastikker på et fast ugentligt plan
 • Signifikante forbedringer på kredsløbsparametre (blodtryk, hvilepuls og kondition)
 • Signifikante forbedringer på selvvurderet helbred, træthed, fysisk aktivitet og mental styrke
 • Mange oplever øget lyst til at spise sundere og motionere
 • Mange oplever øget velvære og fysisk overskud i dagligdagen
 • Smerteforebyggende jobrokering i flere afdelinger

Hovedemnerne i sundhedsprojektet:

Sundhedsprofil/servicebog: Hver medarbejder får indledningsvist udarbejdet en personlig sundhedsprofil med mål, potentiale og en træningsplan. Afslutningsvis fremgik det med al tydelighed, hvad sundhed betyder for den enkelte medarbejder.

Ergonomiprofil: Individuelle samtaler med en fysioterapeut vedr. kropsforståelse og ergonomi i arbejdet med fokus på, hvad man selv kan gøre for at undgå nedslidning, er meget motiverende for den enkelte.

Træning og motionstilbud i og uden for arbejdstiden bliver tilrettelagt efter faciliteter på og omkring virksomhederne blandt andet med specifik træning af de muskler, der forebygger nedslidning. Der er fokus på finkoordinering, styrke, hurtighed, udholdenhed og kropsbevidsthed.

Fysioterapi: Tilbud om fysioterapi på arbejdspladsen, så skader, der opstår under arbejdet, kan behandles straks, så de ikke blive kroniske.

Indretning af arbejdsplads: En væsentlig del af projektet er at tænke ergonomi ind i alle faser af arbejdet, fx ved brug af jobrokering, hjælpemidler, arbejdsbeskrivelse osv.

Uddannelse af ergonomihjælpere: Arbejdsmiljøhjælpere bliver uddannet i ergonomi-forståelse sammen med andre kolleger, der ønsker at arbejde med ergonomi i det daglige.

Intelligent jobrokering: Ergonomisk kortlægning af kropsbelastninger på udvalgte arbejdspladser for at sammensætte en smerteforebyggende jobrokering.

Udtalelse/citat fra Arbejdsmiljøchef i Danish Crown Randi Madsen

”Sammen med CityFys har Danish Crown fået sat medarbejderne i centrum i kampen mod nedslidning. CityFys har med gennemførelse og udvikling af ergonomiske indsatser og værktøjer været en professionel og troværdig samarbejdspartner i hele projektperioden”.

Med CityFys er du garanteret

 • Landsdækkende service
 • Dybdegående forståelse for dine ønsker og behov
 • Budskaber leveret på en sjov, udfordrende og meningsgivende måde
 • Fleksible og skræddersyede løsninger

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

CityFys Film

Mød CityFys