Med CityFys er du garanteret

 • Landsdækkende service
 • Dybdegående forståelse for dine ønsker og behov
 • Budskaber leveret på en sjov, udfordrende og meningsgivende måde
 • Fleksible og skræddersyede løsninger

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Vores håndtering af dine persondata

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 har vi pligt til at informere dig om de oplysninger vi har om dig.

De oplysninger vi skal informere dig om er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålet for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
 6. Dine rettigheder
 7. Klage til Datatilsynet

På denne side, finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Dette skriv er alene til orientering, og giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du på den efterfølgende side.

Med venlig hilsen
Tom Wedele Petersen
Administrerende direktør
CityFys A/S
.

.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
CityFys er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

CityFys A/S
Tietgensgade 65
1704 København V
CVR-nr.: 29 39 60 86

Telefon: +45 70 200 726
Mail: info@cityfys.dk

2. Formålet for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre du får den bedst mulige oplevelse, når du benytter vores services i enten CityFys Wellness eller som sundhedsfremmende tilbud på din arbejdsplads.
  • Oplysninger vi typisk har om dig, er dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, som du har oplyst os om gennem vores online bookingsystem eller ved telefonisk henvendelse til os.
   Derudover, har vi også historiske data over hvilke behandlinger du har booket hos, samt eventuelle notater du har skrevet til dine bookinger.
 • Ved besvarelse af vores spørgeskemaer bruges dine svar til at forbedre den service vi levere til dig og vores øvrige kunder.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Ved fysioterapeutiske behandlinger kan der også forefindes såkaldte følsomme personoplysninger, herunder sundhedsjournaler. Udarbejdelsen af journaler er underlagt dansk lov om pligt til journalføring, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.).
  Venligst bemærk, at vi ikke opbevarer følsomme personoplysninger for massageordninger.
 • Ved besvarelse af vores spørgeskemaer opbevarer vi de besvarelser du har givet os.
  Vi værdsætter at anonymisere dig, hvorfor vi aldrig vil offentliggøre referencer der kan henvises til dig.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer udelukkede fra de informationer du har givet os i forbindelse med booking af behandlinger gennem vores online bookingsystem, ved telefonisk henvendelse, gennem tilmeldelse via din arbejdsplads eller fra besvarelse af vores spørgeskemaer.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer, altid dine personoplysninger sikkert i vores system. Vi kan dog ikke sige hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, da systemet bruger disse hvis du modtager behandling hos os over en længere periode.
Hvis du ikke har været en aktiv kunde hos os i en længere periode efter den sidste endt behandling, tilstræber vi at slette dine personoplysninger, når disse ikke ses værende relevant for den service vi levere.
Data du har givet os ifm. spørgeskemaer, sletter vi når disse ikke længere har værdi for vores udvikling og forbedring af vores services.

6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Dog vil sletning af dine oplysninger inden tidspunktet, kunne påvirke vores service vi giver dig; herunder oplysninger om dine tidligere bookinger, hvilken behandler du har modtaget behandling os, betalinger mm.

I visse tilfælde, kan vi dog være underlagt lovgivning der gør at vi ikke må slette persondata om dig inden det lovgivne tidspunkt for sletning. Konkrete situationer hvor vi er underlagt sådan lovgivning, er vores pligt om journalføring ved fysioterapeutiske behandling. Dennes bestemmelser pålægger os at opbevare journaler i mindst 5 år, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), §15, stk. 2.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Mød CityFys