(English below)
1. februar 2022

I overensstemmelse med myndighedernes udmeldinger, bortfalder alle restriktioner vedr. Covid 19. med virkning fra 1. februar 2022. 

Imidlertid anbefaler vi dig, at gøre følgende:

 1. At du selv bærer mundbind, hvis du på den måde føler dig mest tryg
 2. At du har været symptomfri i mindst 2 dage, før du modtager behandling
 3. At du gør anvendelse af sprit/håndvask forud for dit møde med behandleren

Til gengæld kan du regne med:

 1. At behandlingslokalet rengøres løbende og efter alle behandlingsdage
 2. At din behandler udfører grundig håndvask mellem alle behandlinger
 3. At behandler altid har været symptomfri i mindst 2 dage

As a client, we recommend the following:

 1. In line with the latest announcements from the authorities, please present valid Coronapas before treatment
 2. That you wear a sanitary napkin yourself or facial visor, if that way you feel most comfortable
 3. That you have been symptom-free for at least 2 days before receiving treatment
 4. That you make use of alcohol / washbasin prior to your meeting with the therapist

In return, you can count on:

 1. That your therapist/massør at all times, has valid coronapas
 2. That the treatment room is cleaned continuously and after all treatment days
 3. That your therapist performs thorough hand washing between all treatments
 4. That therapist has always been symptom-free for at least 2 days


Pr. d. 29. november 2021 er nedenstående retningslinjer gældende:

(English below)

Som klient beder vi dig venligst om følgende:

 1. På linje med myndighedernes seneste udmeldinger, skal du venligst fremvise gyldigt Coronapas ved behandling
 2. Du er velkommen til at bære mundbind eller visir, hvis du på den måde føler dig mest tryg
 3. At du har været symptomfri i mindst 2 dage, før du modtager behandling
 4. At du gør anvendelse af sprit/håndvask forud for dit møde med behandleren

Til gengæld kan du regne med

 1. At din behandler til alle tider, har gyldigt coronapas
 2. At behandlingslokalet rengøres løbende og efter alle behandlingsdage
 3. At din behandler udfører grundig håndvask mellem alle behandlinger
 4. At behandler altid har været symptomfri i mindst 2 dage

As a client, we recommend the following:

 1. In line with the latest announcements from the authorities, please present valid Coronapas before treatment
 2. That you wear a sanitary napkin yourself or facial visor, if that way you feel most comfortable
 3. That you have been symptom-free for at least 2 days before receiving treatment
 4. That you make use of alcohol / washbasin prior to your meeting with the therapist

In return, you can count on:

 1. That your therapist/massør at all times, has valid coronapas
 2. That the treatment room is cleaned continuously and after all treatment days
 3. That your therapist performs thorough hand washing between all treatments
 4. That therapist has always been symptom-free for at least 2 days

Fra forholdsregler til anbefalinger (før 29/11 2021)
– for fælles trygheds skyld

Restriktionerne omkring Corona ophæves med virkning pr. 10. september 2021.
Som sundhedsfaglig virksomhed, vil vi i CityFys forsat holde fast i en række (ikke krav, men) anbefalinger, som led i behandling hos os.

Som klient anbefaler vi dig følgende:

 1. At du selv bærer mundbind, hvis du på den måde føler dig mest tryg
 2. At du har været symptomfri i mindst 2 dage, før du modtager behandling
 3. At du gør anvendelse af sprit/håndvask forud for dit møde med behandleren

Til gengæld kan du regne med

 1. At behandlingslokalet rengøres løbende og efter alle behandlingsdage
 2. At din behandler udfører grundig håndvask mellem alle behandlinger
 3. At behandler altid har været symptomfri i mindst 2 dage

English

From precautions to recommendations
– for the sake of common security

The restrictions on Corona will cease to apply on September 10, 2021
As a healthcare professional, we at CityFys will continue to adhere to a number of (not requirements, but) recommendations as part of our treatment.

As a client, we recommend the following:

 1. That you wear a sanitary napkin yourself, if that way you feel most comfortable
 2. That you have been symptom-free for at least 2 days before receiving treatment
 3. That you make use of alcohol / washbasin prior to your meeting with the therapist

In return, you can count on:

 1. That the treatment room is cleaned continuously and after all treatment days
 2. That your therapist performs thorough hand washing between all treatments
 3. That therapist has always been symptom-free for at least 2 days

Indtil d. 10. september er nedenstående forsat gældende:
Til trods for de seneste lempelser i restriktionerne omkring Corona, da er det et forsat krav at fremvise gyldigt Corona Pas som led i behandling hos os.

Som klient skal du ved behandling tage følgende forholdsregler:

 1. Ved behandling skal du kunne fremvise et gyldigt Coronapas.
  Herved forstås dokumentation for en af følgende:
  – Et negativt resultat af en Covid-19-test, der er højest 72 timer gammel (kviktest) eller 96 timer (PCR test) regnet fra tidspunktet hvor testen er fortaget.
  – Et positivt resultat af en Covid-19-test, der er mindst 14 dage, og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet hvor testen blev fortaget.
  – Et påbegyndt vaccineforløb mod Covid-19 (14 dage efter 1. injektion).
 2. Det er frivilligt at bære mundbind
 3. Du skal have været symptomfri i mindst 2 dage. Ingen i din husstand eller tætte omgangskreds er syge.
 4. Afsprit/vask hænder før din ankomst til behandlingslokalet
 5. Ved anvendelse af eget lagen/håndklæde skal dette være nyvasket mellem alle behandlinger
 6. Vi henviser desuden til Sundhedsstyrelsens anvisninger og rådgivning

CityFys behandleren tager følgende forholdsregler:

 1. Ved behandling skal din behandler kunne fremvise et Coronapas.
  Herved forstås dokumentation for en af følgende:
  – Et negativt resultat af en Covid-19-test, der er højest 1 uge gammel regnet fra tidspunktet hvor testen er fortaget.
  – Et positivt resultat af en Covid-19-test, der er mindst 14 dage, og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet hvor testen blev fortaget.
  – Et påbegyndt vaccineforløb mod Covid-19 (14 dage efter 1. injektion).
 2. Behandlinger forløber så vidt det er muligt, hvor du er maveliggende på behandlerbriksen. Ved rygliggende position på briksen, udføres ikke behandling i hoved- og nakkeregionen
 3. Behandleren desinficerende  (sprit/ethanol) briks og udstyr mellem alle behandlinger.
 4. Behandlingslokalet rengøres løbende og efter alle behandlingsdage
 5. Din behandler udfører grundig håndvask mellem alle behandlinger
 6. Du skal påregne at der afsættes et relevant antal minutter af din behandlingstid, til at sikre et højt hygiejneniveau
 7. Det er frivilligt for behandlere at benytte mundbind eller visir
 8. Din behandler altid har været symptomfri i mindst 2 dage jævnfør retningslinjerne fra SST (Sundhedsstyrelsen)

As a client, you must take the following precautions during treatment:
Despite the recent easing of Corona restrictions, it is a continuing requirement to present a valid Corona Pass as part of our treatment.

 1. During treatment, you must be able to present a valid Coronapas.
  This means documentation for one of the following:
  – A negative result of a Covid-19 test that is at most 72 hours old (quick test) or 96 hours old (PCR test) from the time the test was performed.
  – A positive result of a Covid-19 test that is at least 14 days and at most 180 days old from the time the test was performed.
  – Vaccination against Covid-19 started (14 days after 1st injection).
  2. It’s not required to wear a mask or visor
  3. You must have been asymptomatic for at least 2 days. No one in
  your household or close circle is sick.
  4. Decinfect / wash hands before your arrival at the treatment room
  5. When using your own sheet / towel, this must be freshly washed
  between all treatments
  6. We also refer to the Danish Health and Medicines Authority’sinstructions and advice

CityFys therapist takes the following precautions:

 1. During treatment, your therapist must be able to present a Coronapas. This means documentation for one of the following:
  – A negative result of a Covid-19 test that is at most 1 week old from the time the test was performed.
  – A positive result of a Covid-19 test that is at least 14 days and at most 180 days old from the time the test was performed.
  – Vaccination against Covid-19 started (14 days after 1st injection).
  8. Treatments take place as far as possible, where you are lying on your stomach on the treatment table. At the supine position on the couch, treatment is not performed in the head and neck region
  9. The therapist disinfects (alcohol / ethanol) couch and equipment between all treatments.
  10. The treatment room is cleaned regularly and after all treatment days
  11. Your therapist performs thorough hand washing between all treatments
  12. You must expect a relevant number of minutes of your treatment time to be set aside to ensure a high level of hygiene
  13. It’s not required to wear a mask or visor
  14. Your therapist has always been symptom-free for at least 2 days according to the guidelines from SST (National Board of Health)

Med venlig hilsen
Tom Wedele Petersen
Administrerende direktør

CityFys – Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

CityFys A/S har eksisteret siden 1999 og er ansvarlig for en lang række sundhedsordninger over hele landet i kommuner og for private virksomheder. CityFys tilbyder en bred vifte af ydelser inden for sundhed og arbejdsmiljø samt kurser og foredrag om emner som sundhed, stress, sygefravær og arbejdsmiljø.

CityFys hører til blandt landets største sundheds- og arbejdsmiljøleverandører med landsafdelinger i København, Århus og Herning. CityFys består desuden af et landsdækkende Partnerkliniknetværk, hvor CityFys’ egne Sundhedshuse i DGI-byen København og DGI Huset Herning indgår.

Hos CityFys møder du et specialiseret team af sundhedsfaglige medarbejdere. De er vores stolthed og resultatet af et målrettet rekrutteringsarbejde fra vores side. Vi har gennem en årrække håndplukket vores medarbejdere, fordi de kan gøre en forskel. De er ikke kun veluddannede, men de har gjort sig personlige erfaringer fra specifikke brancheområder på egen krop. Kombinationen af deres uddannelsesmæssige kompetencer og deres personlige erfaringsgrundlag styrker overleveringen af budskabet til den enkelte medarbejder. Dette er helt essentielt for kvaliteten i vores ydelser.

CityFys Film

CityFys tilbyder sundhedsydelser indenfor

 • Sundhedsordninger
 • Træning og Motion på arbejdet
 • Sundhedsfremme
 • Strategisk Sundhed
 • Arbejdsmiljø

Fordele ved et samarbejde med CityFys

 • Landsdækkende service
 • Høj faglighed, stor professionalisme og erfaring
 • Online booking / telefonisk bestilling
 • ”Nul” administration for vores kunder
 • Flexibilitet og dybdegående forståelse for jeres ønsker og behov
 • Højt serviceniveau

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726