Forholdsregler
02-07-2021

(English below)

Som klient skal du ved behandling tage følgende forholdsregler:

 1. Ved behandling skal du kunne fremvise et gyldigt Coronapas.
  Herved forstås dokumentation for en af følgende:
  – Et negativt resultat af en Covid-19-test, der er højest 72 timer gammel (kviktest) eller 96 timer (PCR test) regnet fra tidspunktet hvor testen er fortaget.
  – Et positivt resultat af en Covid-19-test, der er mindst 14 dage, og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet hvor testen blev fortaget.
  – Et påbegyndt vaccineforløb mod Covid-19 (14 dage efter 1. injektion).
 2. Det er frivilligt at bære mundbind
 3. Du skal have været symptomfri i mindst 2 dage. Ingen i din husstand eller tætte omgangskreds er syge.
 4. Afsprit/vask hænder før din ankomst til behandlingslokalet
 5. Ved anvendelse af eget lagen/håndklæde skal dette være nyvasket mellem alle behandlinger
 6. Vi henviser desuden til Sundhedsstyrelsens anvisninger og rådgivning

CityFys behandleren tager følgende forholdsregler:

 1. Ved behandling skal din behandler kunne fremvise et Coronapas.
  Herved forstås dokumentation for en af følgende:
  – Et negativt resultat af en Covid-19-test, der er højest 1 uge gammel regnet fra tidspunktet hvor testen er fortaget.
  – Et positivt resultat af en Covid-19-test, der er mindst 14 dage, og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet hvor testen blev fortaget.
  – Et påbegyndt vaccineforløb mod Covid-19 (14 dage efter 1. injektion).
 2. Behandlinger forløber så vidt det er muligt, hvor du er maveliggende på behandlerbriksen. Ved rygliggende position på briksen, udføres ikke behandling i hoved- og nakkeregionen
 3. Behandleren desinficerende  (sprit/ethanol) briks og udstyr mellem alle behandlinger.
 4. Behandlingslokalet rengøres løbende og efter alle behandlingsdage
 5. Din behandler udfører grundig håndvask mellem alle behandlinger
 6. Du skal påregne at der afsættes et relevant antal minutter af din behandlingstid, til at sikre et højt hygiejneniveau
 7. Det er frivilligt for behandlere at benytte mundbind eller visir
 8. Din behandler altid har været symptomfri i mindst 2 dage jævnfør retningslinjerne fra SST (Sundhedsstyrelsen)

As a client, you must take the following precautions during treatment:

1. During treatment, you must be able to present a valid Coronapas.
This means documentation for one of the following:
– A negative result of a Covid-19 test that is at most 72 hours old (quick test) or 96 hours old (PCR test) from the time the test was performed.
– A positive result of a Covid-19 test that is at least 14 days and at most 180 days old from the time the test was performed.
– Vaccination against Covid-19 started (14 days after 1st injection).
2. It’s not required to wear a mask or visor
3. You must have been asymptomatic for at least 2 days. No one in
your household or close circle is sick.
4. Decinfect / wash hands before your arrival at the treatment room
5. When using your own sheet / towel, this must be freshly washed
between all treatments
6. We also refer to the Danish Health and Medicines Authority’sinstructions and advice

CityFys therapist takes the following precautions:

7. During treatment, your therapist must be able to present a Coronapas. This means documentation for one of the following:
– A negative result of a Covid-19 test that is at most 1 week old from the time the test was performed.
– A positive result of a Covid-19 test that is at least 14 days and at most 180 days old from the time the test was performed.
– Vaccination against Covid-19 started (14 days after 1st injection).
8. Treatments take place as far as possible, where you are lying on your stomach on the treatment table. At the supine position on the couch, treatment is not performed in the head and neck region
9. The therapist disinfects (alcohol / ethanol) couch and equipment between all treatments.
10. The treatment room is cleaned regularly and after all treatment days
11. Your therapist performs thorough hand washing between all treatments
12. You must expect a relevant number of minutes of your treatment time to be set aside to ensure a high level of hygiene
13. It’s not required to wear a mask or visor
14. Your therapist has always been symptom-free for at least 2 days according to the guidelines from SST (National Board of Health)

Genåbning
23-03-2021

Som det er annonceret ved myndighederne, så genåbner vi d. 6. april 2021. Dette omfatter alle platforme i CityFys A/S.
Ved uddybende spørgsmål omkring jeres aftaler med CityFys, kontakt da support@cityfys.dk. Genåbningen vil forløbe i tråd med myndighedernes anbefalinger, herunder krav om mundbind/visir samt en indarbejdet model for testning.

Med venlig hilsen
Tom Wedele Petersen
Administrerende direktør

Forlængelse af nedlukning
29-01-2021
(opdat. 27-02-2021)
Som det blev annonceret ved Statsministeren i går, så forlænges nedlukningen, hvilket desværre også omfatter alle behandlingsordninger ind til videre.
Dvs. at CityFys forsat holder lukket vedr. inhouse behandlingsordninger, egne klinikker samt landsdækkende netværk af partnerklinikker.
Vi beklager de gener som dette måtte medføre for jeres aftaler med CityFys A/S.

Med venlig hilsen
Tom Wedele Petersen

Nyt myndighedspåbud om nedlukning
18-12-2020
(opdat. 22-01-2021)
Som det er udgået via flere pressemeddelelser, så nedlukkes alle behandlingsordninger ind til og med d. 7. februar 2021.
Dette omfatter alle inhouse ordninger, såvel som CityFys egne klinikker samt landsdækkende netværk af partnerklinikker.
Vi beklager de gener som dette måtte medføre for jeres aftaler med CityFys A/S.

Med venlig hilsen
Tom Wedele Petersen
Administrerende direktør

Ekstraordinære forholdsregler ved behandling hos CityFys A/S d. 11-11-2020
Forholdsregler:
Coronakrisen har i Danmark været tacklet ved en stærk og fælles ansvarspåtagelse. Vi har holdt sammen ved at holde afstand.
Nu har vores sundhedsmyndigheder “godkendt” genåbning af en række liberale erhverv, hvilket indebærer gradvis åbning af samtlige CityFys behandlingstilbud i landsdækkende skala.
Nu er det endnu vigtigere, at vi forsat holder sammen i kampen mod Corona.

Herunder har vi opstillet en række forholdsregler, som er blevet til i samråd med Styrelsen for Patient Sikkerhed og Sundhedsstyrelsen.

Som du vil se, appellerer vi til et fælles ansvarsløft.

Alt efter hvor du møder ind til behandling hos CityFys, vil der være gjort lokale forholdsregler gældende.

Som klient skal du ved behandling tage følgende forholdsregler:

 1. Du skal have været symptomfri i mindst 2 dage. Ingen i din husstand eller tætte omgangskreds er syge. Har du symptomer i form af snue, forkølelse, hoste, så skal venligst afbestille din tid og vente med at få behandling til du er symptomfri. Vi gør opmærksom på, at behandleren ikke kan modtage dig ved de mindste symptomer
 2. Kom 1-2 min før din behandling. Kommer du før, bedes du have opmærksomhed på afstand til andre ventende/forbipasserende
 3. Afsprit/vask hænder før din ankomst til behandlingslokalet
 4. Undgå at røre flader mest muligt
 5. Er du i risikogruppe, fraråder vi indtil videre, at du modtager behandling. Du er altid velkommen til at søge gratis rådgivning omkring smertelindring via CityFys fysioterapeutiske hotline på telefon: 50 57 12 72
 6. Ved anvendelse af eget lagen/håndklæde skal dette være nyvasket mellem alle behandlinger
 7. Vi henviser desuden til Sundhedsstyrelsens anvisninger og rådgivning

CityFys behandleren tager følgende forholdsregler:

 1. I omsorg for hinanden, hilser behandleren ikke med hånd
 2. Behandlinger forløber så vidt det er muligt, hvor du er maveliggende på behandlerbriksen. Ved rygliggende position på briksen, udføres ikke behandling i hoved- og nakkeregionen
 3. Behandleren rengør briks og udstyr mellem alle behandlinger.
  Der anvendes desinficerende midler (sprit/ethanol) til rengøring af briks. Behandlingslokalet rengøres løbende og efter alle behandlingsdage
 4. Din behandler udfører grundig håndvask mellem alle behandlinger
 5. Du skal påregne at der afsættes et relevant antal minutter af din behandlingstid, til at sikre et højt hygiejneniveau
 6. Alt efter de interne forholdsregler på din arbejdsplads, så kan du opleve at din behandlere benytter mundbind, visir eller handsker som standard. Dog er det ikke et påkrav fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, at der bæres værnemidler i behandlingssituationen
 7. I CityFys arbejder vi med restriktive retningslinjer, for hvad angår behandlernes helbredstilstand, med det formål at sikre, at din behandler altid har været symptomfri i mindst 2 dage jævnfør retningslinjerne fra SST (Sundhedsstyrelsen)

Med venlig hilsen
Tom Wedele Petersen
Administrerende direktør

CityFys – Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

CityFys A/S har eksisteret siden 1999 og er ansvarlig for en lang række sundhedsordninger over hele landet i kommuner og for private virksomheder. CityFys tilbyder en bred vifte af ydelser inden for sundhed og arbejdsmiljø samt kurser og foredrag om emner som sundhed, stress, sygefravær og arbejdsmiljø.

CityFys hører til blandt landets største sundheds- og arbejdsmiljøleverandører med landsafdelinger i København, Århus og Herning. CityFys består desuden af et landsdækkende Partnerkliniknetværk, hvor CityFys’ egne Sundhedshuse i DGI-byen København og DGI Huset Herning indgår.

Hos CityFys møder du et specialiseret team af sundhedsfaglige medarbejdere. De er vores stolthed og resultatet af et målrettet rekrutteringsarbejde fra vores side. Vi har gennem en årrække håndplukket vores medarbejdere, fordi de kan gøre en forskel. De er ikke kun veluddannede, men de har gjort sig personlige erfaringer fra specifikke brancheområder på egen krop. Kombinationen af deres uddannelsesmæssige kompetencer og deres personlige erfaringsgrundlag styrker overleveringen af budskabet til den enkelte medarbejder. Dette er helt essentielt for kvaliteten i vores ydelser.

CityFys Film

CityFys tilbyder sundhedsydelser indenfor

 • Sundhedsordninger
 • Træning og Motion på arbejdet
 • Sundhedsfremme
 • Strategisk Sundhed
 • Arbejdsmiljø

Fordele ved et samarbejde med CityFys

 • Landsdækkende service
 • Høj faglighed, stor professionalisme og erfaring
 • Online booking / telefonisk bestilling
 • ”Nul” administration for vores kunder
 • Flexibilitet og dybdegående forståelse for jeres ønsker og behov
 • Højt serviceniveau

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726