Hver tredje medarbejder blev fysisk stærkere

BUPL-logo

I september måned 2011 opstartede CityFys i samarbejde med BUPL et 2–årigt sundheds- og arbejdsmiljøprojekt støttet af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for to daginstitutioner på Frederiksberg. De to daginstitutioner ønskede at fokusere på muligheder for en stabil og troværdig ergonomisk løsning samt bedring af arbejdsstillinger i særligt udfordrende fysiske omgivelser.

Centralt for projektet var: forebyggelse, fx i form af en systematiseret håndtering af arbejdet i institutionerne med fokus på, hvordan rammerne kunne forbedres i kombination med, at medarbejderne skulle være aktive medskabere af deres arbejdsmiljø.

Projektet er officielt afsluttet i sommeren 2013, men institutionerne fortsætter samarbejdet med CityFys via uddannelse af 8 ’bevægelses-ambassadører’, som skal sørge for fortsat træning i huset. Et yderligere nævneværdigt outcome af indsatsen er, at institutionens børn også er inddraget i medarbejdernes træningsindsats flere gange ugentligt.

Hovedelementerne i sundhedsprojektet:

Ergonomisk gennemgang der udpeger risikobetonede arbejdsgange med relation til det fysiske arbejdsmiljø og institutionernes indretning.

Bevægelseslæringskursus: 3 dages intensivt undervisningsforløb, hvor medarbejderne gennemgår et specialkonstrueret bevægelseslæringskursus med fokus på rutiner og hensigtsmæssige bevægelser.

Personlige samtaler og fysiske målinger af faktorer, der spiller ind på nedslidning (BMI, rygning, arbejdsglæde og stress).

Team-møder i arbejdsgrupperne efter ArbejdsMiljøSundhedsKreds metoden (AMSK). AMSK-metodens faser følger en fast dagsorden og mødestruktur med fire faser:

 • Fase 1: Forberedelse
 • Fase 2: Udvikling
 • Fase 3: Implementering
 • Fase 4: Evaluering

Holdtræning, hvor især ryg, nakke og skuldre trænes. Fx:

 • Zumba,
 • Løbetræning,
 • Pilates/yoga,
 • Svømning,
 • Cirkeltræning/puls og styrke
 • Specielle hold for medarbejdere med BMI over 30.

Projektet har givet markant positive resultater i form af blandt andet:

 • Selvvurderet fysisk belastning i arbejdet er reduceret
 • Alle medarbejdere ved, hvordan de ved egen hjælp kan reducere fysiske belastninger
 • Muskelstyrken er øget med gennemsnitligt 33 % via selvtræning og aktiv deltagelse i intelligent holdtræning hos den største del af medarbejderne
 • Reduktion af smerter i bevægeapparatet med 34 %. Målet er nået ved øget viden omkring brug af kroppen, ergonomiske tiltag samt stor deltagelse i holdtræning

Med CityFys er du garanteret

 • Landsdækkende service
 • Dybdegående forståelse for dine ønsker og behov
 • Budskaber leveret på en sjov, udfordrende og meningsgivende måde
 • Fleksible og skræddersyede løsninger

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

CityFys Film

Mød CityFys