Hvorfor vælge CityFys

  • Skab en attraktiv arbejdsplads og tiltræk nye medarbejdere
  • Mulighed for indledende måling af virksomhedens sundhedsniveau
  • Positiv Return on Investment – reducering af sygefravær
  • 1 kr. investeret i forebyggelse og arbejdsmiljø = outcome på 2,5 kr.
  • Øget trivsel og højere medarbejdertilfredshed

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Sundhedsstrategi er altid langsigtet

CityFys har indgående erfaring med implementering af sundhedsindsatser i store såvel som i mindre virksomheder. Det er vores erfaring, at en strategisk funderet sundhedsfremmende indsats altid er langsigtet. Vi bidrager på alle niveauer i processen og finder det væsentligt, at vi kortlægger din virksomheds behov, og tidligt i forløbet får inddraget medarbejderne i en åben dialog. Vi gør en dyd ud af at sætte os ind i, hvilke ambitioner og målsætninger du har for din virksomhed og kan hjælpe til med at sikre en afdækning af emner som: motivation, ønsker, behov og barrierer. Tilrettelæggelsen af den videre sundhedsindsats bliver på den måde funderet i helt faktuelle behov. Din virksomhed opnår målrettede og ikke mindst kvalificerede investeringer i den fremadrettede sundhedsindsats.

I vores sundhedsfremmende indsatser møder du et team af professionelle projektledere, sundhedskonsulenter og arbejdsmiljørådgivere. Vi har gennem en årrække håndplukket vores medarbejdere, fordi de kan gøre en forskel. De kan sikre din virksomhed en leverance af højeste kvalitet.

Mød CityFys