Sundhedsprojekt-big

I samarbejde med CityFys får din virksomhed en

  • Erfaren, innovativ og resultatskabende leverandør
  • Reduktion i sygefravær
  • Forøget trivsel og effektivitet samt en høj medarbejdertilfredshed
  • Fleksibel og skræddersyet løsningsmodel
  • Et stærkt investeringspotentiale – 1,00 kr. ind og 2,50 kr. ud

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Sundhedsprojekt med garanti for øget trivsel

Det liv, vi lever, har betydning for vores sundhed. Meget af vores tid bruges på en arbejdsplads, og derfor giver det rigtig god mening, at din virksomhed har fokus på sundhed. I faglige kredse er der bred enighed om, at sundhedsfremmende tilbud på arbejdspladsen også er godt givet ud økonomisk og tidsmæssigt, da gevinsten ved at foretage en målrettet indsats er mange gange det investerede beløb.

Forebyggelse er i det brede sundhedsbegreb initiativer, som øger det fysiske aktivitetsniveau, reducerer forekomsten af fedme, rygning og højt alkoholindtag. Men forebyggelse handler også om at øge trivsel, mindske stress og sikre gode, sunde og sikre arbejdsmiljøforhold.

CityFys er en af de healthcare virksomheder i Danmark, som har størst erfaring og succes med sine sundhedsprojekter. Vi har gennemført 18 omfattende sundhedsprojekter i samarbejde med Forebyggelsesfonden og Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Vores erfaringer og evalueringer viser markante resultater, når en virksomhed arbejder med sundhed i bred forstand.

Et sundhedsprojekt med CityFys starter med en konkretisering af din virksomheds målsætninger. Vi tilbyder indledende en screening af sundhedsniveauet og motivationen hos dine medarbejdere for at få klarhed over jeres behov. Efterfølgende skræddersyr vi sundhedstilbuddene, så de matcher motivationen og afhjælper behovene.

Mød CityFys