Du bør investere i din krop allerede nu!

Måden vi arbejder på, har ændret sig drastisk i løbet af de seneste årtier. Vores arbejde er meget stillesiddende og gentagende, som over tid belaster kroppen. Derfor har vi i stigende grad behov for forebyggelse og afhjælpning af gener, skader og kroniske tilstande. Blandt de mest almindelige arbejdsopgaver som skaber øget belastning på kroppen, og hvor bl.a. massage har en positiv indvirkning er:

 • Kontorarbejde, med mange timer foran computeren
 • Arbejde med mange gentagende bevægelser og ensidigt arbejde
 • Industriarbejde og andet arbejde med tunge løft, træk og skub af vogne og tungt materiale

Som tiden går, overbelastes kroppen mere og mere, som i sidste ende kan udløse kroniske tilstande, grundet manglende forebyggelse og behandling. Eksempelvis spændingshovedpine, ømhed i kroppen og musearm. I et sundhedsfagligt perspektiv er forebyggelse vigtigt, da kroppen skal holde i mange år. Blandt de mest udbredte fordele ved massage er: forebyggelse af gener og skader i form af forløsning af muskel- og ledspændinger, positive indvirkning på spændingshovedpine, det mentale frikvarter som har en positiv indvirkning på stress og depression.

I ordningen tilbydes den fysiurgiske massage, som har mange fordele for både personer med eller uden skader:

 • Forebyggelse af skader og gener i muskler og led, som uden behandling kan føre til kroniske tilstande. Dette omfatter alle muskler og led i kroppen.
 • Forløsning af muskel- og led-spændinger, som blandt andet kan være årsag til smerter i muskler og led samt forårsage spændingshovedpine og migræne.
 • Forbedret restitution i kroppens muskler som fremmer at muskulaturen bygger sig stærkere. Det er er en fordel for alle muskler og især hvis man træner aktivt.
 • Positiv indvirkning på nervesystemet og blodcirkulation.
 • Et mentalt frikvarter som er godt mod stress, angst og depression, idet massagen forøger produktionen af kroppens naturlige ”lykke-hormoner” også kaldet serotonin og dopamin.

Hos ordningen autoriserede fysioterapeuter, kan du få hjælp til behandlingen af en lang række skader og gener i kroppen.
Herunder har vi oplistet et udpluk

 • Forebyggelse og behandling arbejdsrelaterede skader og sportsskader
 • Forebyggelse og behandling muskelsmerter og gener
 • Forebyggelse og behandling af nakke- og rygproblemer, tennisalbue og museskader
 • Rådgivning og behandling efter sygdom eller operation

Teorien bag zoneterapi bygger på en holistisk betragtning af kroppen, hvor den reflekszone terapeutiske trykbehandling, typisk med udgangspunkt i fødderne igangsætter kroppens eget immunforsvar. Zoneterapi kan blandt andet behandle:

 • Piskesmæld, migræne og hovedpiner
 • Stress eller depression
 • Forhøjet blodtryk
 • Astma/allergier
 • Forstoppelse og ubalancer i kroppen
 • Graviditetsrelaterede udfordringer

Skær 40 – 70% af markedsprisen på massage, zoneterapi, fysioterapi

Med vores behandlingsordning via bruttoløn, får du ikke blot et attraktivt sundhedstilbud – du får også tilbuddet til meget attraktive priser. Helt simpelt, betaler du for ordningen over din løn, inden du bliver beskattet. Det betyder at din bruttoløn, som du betaler skat af, bliver mindre. Derfor kan du opnå attraktive skatte-fordele på mellem 40 – 70% af markedsprisen på eksempelvis massage, zoneterapi og fysioterapi.

Markedets måske mest fleksible behandlingsordning

Som en af markedets mest fleksible behandlingsordninger, vælger du frit mellem behandling på din arbejdsplads og hos vores landsdækkende partnerklinikker. Vi kalder det “shoppefrihed”: Frihed i behandlings-ydelse, Frihed i behandlings-tidspunkt og Frihed i behandlings-sted

Vores partnerklinik-netværk består af mere end 60 klinikker i hele Danmark. Vi arbejder løbende med strategisk udvidelse af klinik-netværket, der hvor vores kunder ønsker behandling. Da vores kunder kommer med mangeartede problemstillinger og behov, tilbyder vores partnerklinikker et bredt udvalg af behandlingsydelser, herunder fysiurgisk massage, sportsmassage, fysioterapi, zoneterapi, akupunktur m.fl. Vi forsøger selvfølgelig, at tilbyde de mest efterspurgte ydelser på din arbejdsplads, sådan du altid er tæt på et team af sundhedsfaglige behandlere.

Værd at vide!

En bruttolønsordning eller fleksibel lønpakke er betegnelsen for en ordning, hvor du månedligt trækkes i din bruttoløn (din løn inden du beskattes) og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver.

Fordelen for dig er, at du først beskattes af din bruttoløn efter at værdien af personalegodet er trukket fra din bruttoløn. Derfor opnår du med en bruttolønsordning et fradrag i din bruttoløn, som svarer til at du sparer 40-70% af personalegodets værdi, alt dit individuelle skatteniveau (din personlige indkomst afgør hvor meget du beskattes, og jo højere skat du betaler jo større besparelse, opnår du på personalegodet).

Priseksempel:
Er prisen på en massagebehandling fx kr. 225,- for 30 min. massage, så er din reelle pris mellem kr. 135,- til kr. 68,-.

Når du er tilmeldt ordningen, så foregår betalingen helt automatisk via din løn, hvilket din lønafdeling sikrer. En bruttolønsordning forløber i 12 måneder og derfor betaler du en andel hver måned i 12 måneder.

Behandling som f.eks. massage er godt for alle, uanset arbejde. Dog er der nogle specifikke brancher og arbejdsområder, hvor et behandlingstilbud er særlig relevant ift. forebyggelse af gener og skader:

 • Arbejde med ensartede arbejdsstillinger, heriblandt kontor- og skrivebords-arbejde med computeren som arbejdsredskab, rengøring, fabriksarbejde og transport.
 • Arbejde med tunge løft, skub og træk, heriblandt bygge- og anlægsbranchen, lager- og fabriksarbejde og forflytninger.

CityFys tilbyder de behandlingstyper, som din arbejdsplads har indgået aftale med os om at levere.
Fysiurgisk Massage vil dog altid indgå i vores behandlingsordninger.
Derudover kan vi også tilbyde: zoneterapi, fysioterapi og akupunktur, enten på din arbejdsplads eller hos vores partnerklinikker (hvilke behandlinger de forskellige partnerklinikker tilbyder varierer).

Er du i tvivl om hvilke behandlingstyper vi tilbyder på din arbejdsplads, da kontakt din HR-afdeling eller den ansvarlige for personalegoder på din arbejdsplads.

Som standard består vores behandlingsordning via bruttoløn af 2 behandlingstilbud, hvor du frit vælger hvor du ønsker behandling:

 1. Behandling på din arbejdsplads.
  Vores behandler kommer ud på din arbejdsplads og yder behandling i et lokale afsat til formålet.
 2. Behandling hos en partnerklinik
  Du booker behandling og møder op til behandling os den klinik i vores partnerklinik-netværk, som du ønsker.
  Du betaler med dit klippekort, ved at registrer betalingen i vores online bookingsystem.
  Se vores partnerklinik-netværk her

Et landsdækkende netværk af mere end 60 klinikker, som CityFys samarbejder med.
Du kan benytte netværket indenfor klinikkernes åbningstider, og du vælger frit blandt netværkets klinikker i hele Danmark.

Klinikkerne tilbyder godkendte behandlingstyper, og du får adgang til et bredt udvalg af behandlingstyper.

Typisk indgår dette tilbud i vores behandlingsordning via bruttoløn, men HR-afdelingen på din arbejdsplads kan oplyse dig om dette er en del af din behandlingsordningen.
Se vores partnerklinik-netværk her

Det er som udgangspunkt muligt at benytte behandlingstilbuddet på din arbejdsplads, såvel som i CityFys’ landsdækkende partnerkliniknetværk.

Når du bruger tilbuddet som led i dit arbejde, så er det nemt for dig at tilgå behandlingen. Da du sparer transporttid til og fra klinikken, og i mange tilfælde er tilbuddet integreret i arbejdsdagen.
Det supplerende partnerklinik-tilbud kan være en stor fordel, da du kan brug af tilbuddet udenfor normal arbejdstid og i fritiden. Dette åbner mulighed for behandlinger tidlige morgner, sene aftner, i weekender osv.

Det flerfaglige aspekt i behandlingsordningen, appellerer til dig, der ser en fordel i ikke at være bundet til en bestemt behandlingstype. Måske har du behov for at kombinere massage med fysioterapi og/eller zoneterapi og akupunktur osv. Det er muligt med denne CityFys behandlingsordning som bruttoløn.

Når du møder en CityFys-behandler, møder du en høj professionalisme, høj faglighed og en behandling som er tilpasset dine individuelle behov og ønsker.

Alle behandlere hos CityFys har som minimum en lægeeksamineret uddannelse, og forud for ansættelse, gennemgår behandleren en testfase, hvor vi screener behandleren for de rette kompetencer.

Hos CityFys lægger vi stor vægt på fagligheden, derfor opkvalificerer vi vores behandlere løbende af vores egne autoriserede fysioterapeuter. Her bygger vi på vores mere end 20 års erfaring inden for behandling og sundhed på arbejdspladsen, kombineret med den nyeste viden og teknikker indenfor massage og fysioterapi.

Hver klip svarer til 30 min. behandling inkl. af- og omklædning, uanset behandlingstype.
Dette er også gældende for behandling hos vores partnerklinikker.

Klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra behandlingstilbuddet starter.
Klippekortet og dets klip kan kun bruges indenfor gyldighedsperioden.

Du må bruge dine klip helt som du ønsker. Du kan derfor bruge det antal klip pr. måned som du ønsker, men vi anbefaler at fordele dine klip jævnt ud over hele behandlingsordningens periode.

Da du kan bruge både 1, 2 og 3 klip pr. behandling, kan du dermed opnå behandlingstider på 30, 60 samt 90 minutter pr. behandling.

Hvis du er blevet henvist til denne side via en brochure, flyer, video, målrettet mail m.v. modtaget på din arbejdsplads eller af CityFys, har din arbejdsplads med stor sandsynlighed indgået en aftale med CityFys omkring levering af behandlingsordning.

Hvis du er i tvivl om din arbejdsplads har indgået aftale med CityFys, da kontakt din HR-afdeling eller den ansvarlige for personalegoder på din arbejdsplads. Alternativt kan du kontakte CityFys.

Tilmeldingen til behandlingsordningen forgår via din arbejdsgiver, som sender dig nærmere information om tilmeldingsproceduren, når tilmeldingsrunden nærmere sig.

Kontakt HR-afdelingen eller den ansvarlige for personalegoder på din arbejdsplads, for mere information omkring tilmeldingsprocessen.

Hos CityFys tager vi situationen omkring Covid-19 meget alvorlig, og følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Vi har på baggrund af situationen, styrket hygiejnen i og omkring behandlingsområdet, opstillet retningslinjer for behandlerens håndtering af klienten, håndvask og afspritning efter hver behandling mm.

Klik her, for at læse mere uddybende omkring hvilke forholdsregler vi tager

Har du stadig spørgsmål til vores behandlingsordning, vilkår, bruttoløn, behandlere mm.?
Da er du altid velkommen til at kontakte CityFys A/S.
Telefon: +45 70 200 726
Mail: cityfys@cityfys.dk

Behandlingsordning på arbejdspladsen

Vil du gerne vide mere om hvem CityFys er og hvad vi laver udover behandlingsordninger?
Da følg os på Facebook og LinkedIn, samt se vores hjemmeside.