Trivselsundersoegelse-big

Værdien for dig og dine medarbejdere

  • Samtlige spørgsmål i CityFys’ trivselsundersøgelse er udledt på et forskningsbaseret grundlag af NFA (Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø)
  • CityFys har kompetencer og erfaringer til at gennemføre et professionelt forløb, hvor alle ’best practise’ er inddraget og alle faldgrubber undgået
  • Du sparer tid og kræfter på den omfattende undersøgelse og kan i stedet investere dine ressourcer i at omsætte undersøgelsens resultater til konkrete løft

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Vi tager hånd om din trivselsundersøgelse

En trivselsundersøgelse kan bruges til at tage temperaturen på dine medarbejders trivsel. Men en god trivselsundersøgelsesproces kræver engagement – først fra ledelsens side og siden fra medarbejdernes.

CityFys hjælper jer med at strukturere og gennemføre et forløb på en overskuelig måde, både i omfang og med hensyn til tidsforbrug. Vi tilpasser spørgerammen, så den nøje rammer jeres specifikke behov og situation med hensyn til jobfaktorer og de interne relationer. På den måde sikrer vi, at spørgsmålene altid er relevante og nærværende for dem, der bliver adspurgt. Besvarelsen foregår anonymt, da det giver de mest ærlige og dermed brugbare resultater for videreudviklingen af det psykiske arbejdsmiljø.

Mød CityFys