Sundhed-arbejdspladsen-jobbet-big

Du kan få hjælp til at

  • Bruge arbejdspladsen som arena for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Tænke arbejdsmiljø og sundhedsfremme sammen og opnå de bedste resultater
  • Skabe en helhedsforståelse for medarbejdere og ledere
  • Investere dit sundhedsbudget optimalt

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Sundhed på arbejdet

I CityFys ser vi arbejdspladsen som en naturlig og vigtig arena for den samlede forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Det er på arbejdspladsen, at vi tilbringer de fleste af døgnets vågne timer, og her er det både rationelt og muligt at organisere en samlet indsats. På arbejdspladsen er der ligeledes gode muligheder for, at kollegaer kan støtte sig til hinanden, og ikke mindst er det på arbejdet, at vi udsættes for fysiske og psykiske krav, som øger risikoen for udvikling af smerter og sygefravær.

CityFys’ kurser i ’Sundhed på arbejdet’ handler om integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Kurserne belyser sammenhængen mellem ergonomi på arbejdspladsen, fysiske ressourcer hos medarbejderen, psykosociale faktorer, og hvordan man skaber varige ændringer på arbejdspladsen og hos medarbejderne. Der arbejdes med gruppearbejde til at belyse, hvor der bedst kan sættes ind i virksomheden for at skabe realistiske og forankrende resultater.

Med kurset ’Sundhed på arbejdet’ bliver alle ført up-to date med, hvad der høstes af erfaringer inden for jeres brancheområde via forskningen og via CityFys’ erfaringer med indsatser siden 1999.
Kursets varighed er 3 timer.

Mød CityFys