Stress-forebyggelse-big

CityFys’ stressforebyggende indsats giver dig

  • Konkrete værktøjer til at forebygge, tale om og håndtere stress
  • Viden om de fysiske og kemiske reaktioner og deres konsekvenser
  • Stress-handlingsplan
  • Kost- og motionsplaner
  • Telefonisk Hotline bemandet af psykologer for medarbejdere, ledere og pårørende

.

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Stressforebyggelse – et must på arbejdspladsen

Stress er et udbredt problem på det danske arbejdsmarked, og det kan have store konsekvenser for dem, der bliver ramt. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men i nogle tilfælde kan man blive syg af stress. Det er en belastningstilstand, der opstår, når vi oplever, at ressourcerne ikke slår til. Stress kan være akut og kortvarig, eller den kan være kronisk, og det er især den kroniske stress, der kan have konsekvenser for helbredet.

Stress skyldes ikke kun én ting, men har forskellige årsager. Man kan derfor ikke sige, at det udelukkende er arbejdsgiverens eller arbejdstagerens ansvar at komme stress til livs. Men du kan dog gøre dit til, at din arbejdsplads grundlægger en stressforebyggende indsats.

CityFys har udviklet et helhedsorienteret stresspræventivt forløb, hvor vi gennem kurser og workshops kortlægger, hvordan I – både ledere og medarbejdere holder stress for døren. I får en solid viden om stress og brugbare værktøjer med fokus på alle niveauer af virksomheden fra den overordnede organisation i form af rådgivning til udformning af stress- og/eller trivselspolitik til den enkelte medarbejder og dennes måde at prioritere sine opgaver på. Gevinsten for dig og din virksomhed er mindre sygefravær, øget produktivitet, større arbejdsglæde og bedre samarbejde i organisationen.

Mød CityFys