Social-kapital-big

Når du ønsker højere social kapital i din virksomhed, kan CityFys bidrage på følgende områder:

  • Generelle oplæg eller skræddersyede kursusdage
  • Længere forløb med individuelle interviews, fokusgruppeinterviews eller surveys med henblik på at kortlægge jeres virksomheds sociale kapital
  • Workshops med praksisnære øvelser
  • Strategisk rådgivning, der støtter jer I at få fokus på og styrke jeres sociale kapital

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Forøg din sociale kapital

‘Social kapital’ er et udtryk for sammenhængskraften i jeres virksomhed. Når medarbejdere indgår i sociale relationer baseret på netværk, normer og tillid, får de adgang til ressourcer, der skabes menneskene imellem (medmenneskelighed). Social kapital er altså en ressource, der rækker ud over individernes blotte fællesskab: en produktiv kraft, der fx gør en virksomhed til andet og mere end en samling individer, der hver især forfølger egne mål. Social kapital handler om netværks og relationers synergieffekt.

CityFys kan skabe bevidsthed om din virksomheds sociale kapital – fremelske og udnytte den. Forskning og undersøgelser viser tydelige sammenhænge mellem arbejdspladsens sociale kapital og produktivitet og oplevelser af det psykiske arbejdsmiljø.

Den sociale kapital kan nemt trues ved nedskæringer, omstruktureringer, outsourcing eller andre forandringer, som rykker ved det, som ’vi er vant til’. Ved at få fokus på din virksomheds sociale kapital og ved at gøre en indsats for at øge tilliden, retfærdigheden og samarbejdet, kan du styrke din virksomheds effektivitet og gøre den mere robust over for fremtidige eller aktuelle udfordringer. Udbyttet for dig og dine medarbejdere er øget trivsel – også når der er tale om omstruktureringer, outsourcing og lean indførelse, samt mindre sygefravær, større tillid og tryghed.

Mød CityFys