Lederudvikling-big

Udbyttet for dig og din virksomhed

  • Fortrolige overvejelser både omkring egen ledelse, forandringer, kulturændring, de svære samtaler, de nye ideer mv. kan afprøves med sparring fra en, som er uden for organisationen, hvilket giver en mere robust ledelse, som er sikker i de udmeldinger, der kommer ud til medarbejderne

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Lederudvikling forudsætter en objektiv partner

Ledelsesudvikling har i mange år handlet om ’hårde værdier’ som drift, dokumentation og besparelser. Sideløbende har der været fokus på personlig udvikling og selvledelse, som de vigtigste motivationsfaktorer for medarbejderne. I dag ser forskere og ledelseseksperter mere og mere ledelsens rolle som et af de væsentligste parametre for udvikling af et fremtidigt konkurrencestærkt Danmark. Det er lederne, der skal sikre, at strategi, medarbejdere og rammer spiller sammen og skaber kvalitet, effektivitet og udvikling af kerneopgaven.

Ledelse skal nu i langt højere grad handle om at skabe de organisatoriske rammer, således at medarbejdernes faglighed og kompetencer kommer i spil. Det betyder, at du som leder konstant skal overveje, hvad du kan gøre bedre; Hvordan bidrager du dagligt til at sikre fagligheden hos dine medarbejdere og støtte udviklingen af deres kompetencer? Hvad gør du konkret for at understøtte den konstante udvikling og forbedring af jeres kerneopgave? Er du bevidst om dine blinde vinkler, og er du parat til at tænke nyt?

CityFys går ind som en tredje, objektiv part og rådgiver i udviklingen af din organisation og dit lederskab. Vi kan hjælpe dig med at udvikle en stærk platform for både personlig ledelse, strategi og udvikling af dine medarbejdere.

Individuelle personlige samtaler mellem lederen og en erfaring organisationspsykolog, som typisk tager 1 til 1,5 time, enten hos lederen eller hos os – alt afhængig af hvad den enkelte leder foretrækker.

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe dig og din organisation.

Mød CityFys