Styrk og dyrk det psykiske arbejdsmiljø

Dyrk det sunde psykiske arbejdsmiljø og opnå høj trivsel og motiverede medarbejdere i din virksomhed.
Når medarbejdere trives i et godt psykisk arbejdsmiljø, så har de også færre sygedage, de producerer mere, og de samarbejder bedre. Derfor kan det betale sig at investere i medarbejdernes psykiske sundhed.
Faktiske tal fra Arbejdstilsynet viser, at ca. 20 procent af alt sygefravær og førtidspensioner i Danmark skyldes problemer i det psykiske arbejdsmiljø, så der er et åbenlyst stort arbejde at tage fat på.

Det er vores erfaring, at virksomheder, der arbejder målrettet med at opnå et forbedret psykisk arbejdsmiljø, oplever, at indsatsen betaler sig. Men det er nødvendigt at sætte ind med en flerstrenget og vedvarende indsats, hvor information, medarbejderindflydelse og indlevelse fra ledelsen side er nøglebegreber.

I samarbejde med CityFys kan vi hjælpe din virksomhed med en række forskellige indfaldsvikler til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Vi leverer kurser, foredrag og coaching inden for stressforebyggelse, social kapital, lederudvikling, konfliktløsning, mindfulness mm., som varetages af vores team af autoriserede erhvervspsykologer.

CityFys Film

Derfor skal du vælge CityFys

  • Landsdækkende løsningsmodeller
  • Psykologer med branchespecifik indsigt
  • Mulighed for indledende trivselsundersøgelse
  • Utallige kombinationsmuligheder for flere sundhedsfremmende tiltag
  • Fleksible og skræddersyede løsninger

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Konfliktloesning-konflikthaandtering-small

Konfliktløsning

Lederudvikling.small

Lederudvikling

Mindfulness-stress-small

Mindfulness

Social-kapital-small

Social Kapital

Stress-forebyggelse-small

Stressforebyggelse