Ventilation-arbejdsmiljoe-big

I samarbejde med CityFys får du

  • Rådgivning og assistance af erfaren konsulent
  • Rådgivning og assistance som vil være med til at sikre, at arbejdsmiljølovgivningens krav vedrørende ventilation og udsugning overholdes
  • Undersøgelse og løsning af konkrete problemer vedrørende ventilation, udsugning og luftforureninger
  • Afklaring af tvivlsspørgsmål
  • Forbedring af effektiviteten af eksisterende udsugningsanlæg

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

God ventilation er en grundsten i et sundt indeklima

Luften i arbejdsrum kan være forurenet med afgasning og støv fra byggematerialer, inventar og arbejdsprocesser, lugt, kuldioxid og sved fra mennesker, tobaksrøg samt fugt og varme.

For at opnå et behageligt og sundt indeklima er det nødvendigt, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Der skal derfor være et luftskifte, som sikrer en tilfredsstillende luftkvalitet. Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig luftfornyelse ved naturlig ventilation, skal der indrettes mekanisk ventilation, der tilfører tilstrækkelig frisk luft af passende temperatur og fugtighed.

Arbejdsmiljølovgivningens regler om faste arbejdssteders indretning angiver, at der skal etableres mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Endvidere skal der i forbindelse med udsugning ved arbejdsprocesser også sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk.

På baggrund af vores mangeårige erfaringer tilbyder CityFys rådgivning og assistance i forbindelse med konkrete ventilationsproblemer, hvad enten der er tale om problemer i relation til almen ventilation eller udsugning i forbindelse med specielle arbejdsprocesser.

Er der mistanke om dårligt fungerende udsugningsanlæg, eller er der tvivl om, hvorvidt relevante hygiejniske grænseværdier er overholdt, kan vi tilbyde assistance og rådgivning. Vi kan bl.a. foretage målinger og vurderinger af eventuelle luftforureninger og i mange tilfælde kan vi komme med simple og enkle løsninger til forbedring af eksisterende og/eller dårligt virkende udsugningsanlæg. Med andre ord vil effektiviteten af et udsugningsanlæg ofte kunne forbedres væsentligt ved simple ændringer af anlægget.

CityFys’ rådgivning og assistance omfatter undersøgelser, målinger af effektiviteten af eksisterende anlæg, arbejdshygiejniske målinger af luftforureninger, vurdering af problemer og behov samt problemløsning.
Resultaterne af vores arbejde modtager din virksomhed i form af en let overskuelig rapport.

Mød CityFys