Stoej-akustik-vibrationer-arbejdsmiljoe-big

Fordele og gevinst for din virksomhed

  • Virksomheden ydes rådgivning og assistance af erfaren konsulent
  • Vores rådgivning og assistance vil være med til at sikre, at arbejdsmiljølovgivningens krav vedrørende støj, akustik og vibrationer overholdes

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Få bugt med skadelig støj, akustik og vibrationer

Støj, dårlig akustik og vibrationer er ofte årsag til problemer på arbejdspladsen. Støj kan være et problem, uanset om støjen stammer fra en maskine, et anlæg eller et værktøj, eller om den kommer fra kolleger i et storrumskontor. Støj kan både give kroniske, fysiske skader og være en del af et belastende psykisk arbejdsmiljø. Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal unødig støjbelastning undgås, og ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A).

Problemer med dårlig akustik optræder ofte på kontorer og andre steder med et begrænset støjniveau. Dårlig akustik skyldes som regel, at rummets overflader – vægge, lofter, gulve og møbler er lydmæssigt hårde, så de reflekterer lyd. Generelt set skal de akustiske forhold i arbejdsrum være tilfredsstillende. Der er forskellige kriterier for, hvornår de akustiske forhold anses for at være tilfredsstillende, afhængigt af det pågældende lokale.

Vibrationer i arbejdet er mekaniske svingninger, som man udsættes for, hvis man for eksempel arbejder med vibrerende maskiner. Vibrationer kan føre til skader i fingrenes blodkar, nerveskader og muskel- og ledskader samt rygproblemer og nedslidning. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risici som følge af vibrationer fjernes, ved at vibrationerne begrænses ved kilden eller sænkes til det lavest mulige niveau.

På baggrund af vores mangeårige erfaringer kan vi tilbyde rådgivning og assistance i forbindelse med konkrete arbejdsmiljøproblemer vedrørende støj, akustik og vibrationer. Vores rådgivning og assistance kan omfatte undersøgelser, målinger, vurderinger og problemløsninger. Resultaterne af vores arbejde afleveres oftest til kunden i form af en let overskuelig rapport.

Mød CityFys