Risikovurdering-arbejdsmiljoe-big

Gevinsten for din virksomhed

  • Du modtager en omfattende rapport, hvor alle risici, også de uforudsete, er medtaget
  • En risikovurdering vil ofte vise sig også at optimere arbejdsgangene
  • Samarbejde med CityFys garanterer mangeårigt branchekendskab, som danner basis for risikovurderinger i alle brancher

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Miniminer risici med en risikovurdering

Som arbejdsgiver har du pligt til at forebygge arbejdsrelaterede ulykker. Et godt sted at starte er at foretage en risikovurdering af din arbejdsplads fx i forbindelse med brugen af farlige kemikalier, maskiner eller tekniske hjælpemidler – ligesom specielle arbejdsopgaver eller processer også kan indeholde risici. Inden din virksomhed tager en maskine, et teknisk hjælpemiddel eller et kemisk stof eller produkt i brug, skal det kontrolleres, at arbejdsopgaverne kan udføres uden risiko for de ansatte. Den krævede kontrol er ofte tilfældig og usystematisk.

Ved at bruge en systematisk metode til risikovurdering kan virksomhedens kontrol blive mere effektiv, ligesom metoden også kan vise sig at optimere jeres arbejdsgange. Det kan i øvrigt også være relevant at gennemføre en risikovurdering i forbindelse med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) eller i forbindelse med implementering af arbejdsmiljøledelse.

Mange virksomheder lever uvidende med unødvendige risici i det daglige arbejde, fordi de ikke opfattes som farlige. Da sådanne risici bør fjernes ved hjælp af god planlægning, sikker adfærd og effektive sikkerhedsforanstaltninger vil det være hensigtsmæssigt at starte med at lave en risikovurdering.

CityFys tilbyder rådgivning og vurdering, som munder ud i en rapport. Vores mange års branchekendskab gør, at vi kan lave vurderingen inden for alle brancher.

Mød CityFys