Maskinsikkerhed-arbejdsmiljoe-big

Værdien for din virksomhed er

  • Din virksomhed bliver i stand til bedre at kunne undgå de menneskelige konsekvenser ved en arbejdsulykke
  • Din virksomhed får mindre sygefravær og dermed større produktivitet, bedre medarbejderfastholdelse og bedre bundlinje

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

CityFys højner din maskinsikkerhed

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at maskiner er sikkert konstrueret. Ansvaret omfatter også opstilling, betjeningsvejledning og oplæring. CityFys kan hjælpe med design af arbejdspladsen, sikring af enkelte maskiner og komplette risikovurderinger for hele din virksomhed.

Lovgivningen kræver, at maskiner skal være indrettet: “Så det ikke er muligt, utilsigtet at komme til skade ved arbejdet med maskinen.” Dette gælder for alt arbejde ved maskiner: Opstilling, indkøring, brug, vedligeholdelse, rengøring m.m. Og det er arbejdsgiveren, der har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsregler og påbud overholdes.

Risikovurderingen er første skridt mod en mere sikker arbejdsplads
En ’risikovurdering’ bruges til at finde farlige situationer og farekilder. Man kan vurdere, hvilke skader der kan forårsages, og om risikoen er stor eller lille. Ved hjælp af risikovurderingen kan man finde ud af, hvilken maskine der vil være den rigtige til at løse en given opgave.

Medarbejdere skal kunne bruge maskiner uden risiko for ulykker
CityFys’ rådgivning om maskinsikkerhed tager afsæt i Arbejdsmiljøloven og kan blandt andet handle om gennemgang af nye og gamle maskiner, indkøb af nye maskiner, krav til CE-mærkning, risikoanalyse og vurdering af maskinsikkerhed, analyse og vurdering af arbejdsstillinger, gennemgang af maskiner for fejl og mangler, herunder afskærmninger, nødstop, reparationsafbrydere m.v., brug af personlige værnemidler, støj, akustik og vibrationer og krav til rådgivere, ingeniører, producenter og leverandører af maskiner.

Vi kan desuden undervise medarbejderne i, hvordan de skal bruge maskinerne for at undgå ensidigt gentaget arbejde og ensidigt belastende arbejde. På baggrund af vores mangeårige erfaring med maskinsikkerhed kan vi tilbyde rådgivning og assistance i forbindelse med risikovurdering af maskiner og tekniske hjælpemidler i langt de fleste brancher.

Mød CityFys