Indeklima-arbejdsmiljoe-big

Gevinsten for dig og din virksomhed

  • Virksomheden får afdækket omfanget af og årsagen til konkrete indeklimaproblemer og får løsningsforslag
  • Resultater af indeklimaundersøgelser afleveres i form af en let overskuelig rapport

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Skab et produktivt indeklima

Indeklimaet på arbejdspladsen er af stor betydning og må ikke være skyld i, at man pådrager sig sygdomme eller generes i det daglige arbejde. Et godt indeklima er essentielt for et godt velbefindende og den enkelte medarbejders effektivitet og præstation.

Indeklimaet er afhængigt af mange faktorer, som indbyrdes kan påvirke hinanden. Et dårligt indeklima kan skyldes en eller flere af følgende faktorer: Temperatur, træk, luftfugtighed, luftkvalitet, kemiske partikler, mikroorganismer, støv, lys, støj og akustik.

Et dårligt indeklima påvirker medarbejdernes koncentrations- og arbejdsevne negativt og kan være skyld i øget sygefravær. Indeklimaet har således i sidste ende betydning for virksomhedens resultat og bundlinje.

Et dårligt indeklima viser sig oftest ved, at medarbejdere har symptomer som hovedpine, træthed, irritation af øjne, næse eller luftveje. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle personer er mere følsomme over for påvirkninger end andre, og at det psykiske arbejdsmiljø kan medvirke til, at man trives dårligere, og i højere grad end normalt føler sig generet af indeklimaet.

Mange indeklimaproblemer kan afhjælpes med simple tiltag, når problemernes årsag først er afdækket. Hvis der er konstateret indeklimaproblemer eller, der er mistanke om indeklimaproblemer, kan der laves en indeklimaundersøgelse for at finde årsagen eller årsagerne til problemerne.

En indeklimaundersøgelse vil ofte tage udgangspunkt i interview af medarbejdere eller en spørgeskemaundersøgelse. Indeklimaundersøgelser kan desuden omfatte en teknisk gennemgang og undersøgelse af bygninger og lokaler samt målinger af temperatur, luftfugtighed, luftkvalitet og koncentrationer af kemiske eller biologiske luftforureninger.

På baggrund af vores mangeårige erfaringer med arbejdsmiljø og indeklimaproblemer i forskellige brancher kan vi tilbyde rådgivning og assistance i forbindelse med indeklimaproblemer. Vores rådgivning og assistance omfatter undersøgelse, vurdering og problemløsning.

Mød CityFys