Ergonomiske løsninger til undervisnings- og forskningsbranchen

Skader på muskler og skelet kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejdere og virksomheder, og nogle medarbejdere inden for undervisning og forskning har elementer i deres arbejde, der på kort sigt kan medføre akutskader og over længere tid slidskader. CityFys har over de senere år gennemført flere ergonomiindsatser inden for undervisnings- og forskningssektoren og oplevet, at arbejdspladserne er karakteriseret ved at have ensidigt, belastende og fysisk inaktivt arbejde foran en skærm, belastende arbejdsstillinger og –bevægelser, meget computerarbejde og enkelte tunge, akavede løft, træk og skub.

Ofte er der forværrende faktorer i form af store arbejdsmængder, som øger risikoen for smerter i kroppen. Men medarbejderne kan undgå mange skader og nedslidning ved at bruge de rigtige hjælpemidler, indlære gode arbejdsstillinger, løfte med omtanke samt øge arbejdspladsens viden om årsagssammenhænge i forbindelse med nedslidning. Derudover er der ofte et stort behov for, at medarbejderne bliver fysisk stærkere, så de kan udføre deres arbejde på en forsvarlig måde. CityFys kan hjælpe jer med at forebygge og helbrede smerter i kroppen via vores branchespecifikke ydelser.

Ergonomisk Gennemgang
Et godt ergonomisk arbejdsmiljø nedsætter risikoen for, at I får ondt i arme, nakke, skuldre, ryg og knæ. Inden for undervisning og forskning kan en ergonomisk gennemgang lette belastende arbejdsstillinger og –bevægelser, computerarbejde og tunge, akavede løft, træk og skub. Det gør vi ved at instruere alle medarbejdere og oplærer dem individuelt i at bruge de rigtige hjælpemidler og arbejdsmetoder og planlægge arbejdet, så det er muligt at bruge hjælpemidlerne korrekt. Vores erfaring er, at medarbejderne bliver meget, positivt overraskede over at opleve, hvordan nye tilgange og lidt omtanke gør en stor forskel på deres velbefindende.

Dine medarbejdere vil få et individuelt forløb med en fysioterapeutisk arbejdsmiljørådgiver fra CityFys, der giver råd og vejledning i forhold til god ergonomi, forebyggelse og afhjælpning af smerter i kroppen. Vores arbejdsmiljørådgivere har et specifikt branchekendskab og kan derfor hurtigt spotte belastende arbejdssituationer. Efter besøget udarbejder vi en kortfattet og prioriteret rapport med forslag til forbedringer.

Tunge Løft kurser
Tunge, akavede løft, træk og skub er også til stede inden for undervisnings- og forskningssektoren. Men den individuelle medarbejder kan gøre meget for at undgå smerter og skader på kroppen ved at have fokus på og viden om, hvordan han eller hun bruger sin krop hensigtsmæssigt. CityFys afholder kurser i Tunge Løft, der specifikt tilpasses jeres arbejdsplads enten via en telefonsamtale, men allerhelst via et forudgående besøg, hvor kursets indhold målrettes, og hvor der tages billeder til undervisningsbrug. Et kursus i Tunge Løft varer min. 3 timer. Vi sørger for, at kurserne er lærerige, motiverende og underholdende. Undervisningen forestås af en arbejdsmiljøorienteret fysioterapeut med specifikt branchekendskab og omhandler:

  • Korrekte løfteteknikker
  • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Jobrokering
  • Planlægning
  • Rækkeafstande
  • Forværrende faktorer
  • Kortlægning
  • Fysisk arbejdsmiljø

Undervisningen tager afsæt i aktuel forskning og inddrager psykosociale faktorer i arbejdet.

Ergonomikurser
CityFys’ ergonomikurser handler om at belyse, hvordan man skaber sammenhæng mellem ergonomi, fysiske ressourcer og psykosociale faktorer og varige ændringer på arbejdspladsen og hos medarbejderne. Med et ergonomikursus bliver alle up-to-date med den seneste forskning inden for jeres brancheområde og CityFys’ egne erfaringer fra vores ergonomindsatser siden 1999.

Ergonomikurset forudsætter at du og CityFys har et telefonisk eller fysisk møde for at tilpasse indholdet i kurset til jeres ambitionsniveau. Det er en fordel for alle parter, at der er ledelsesrepræsentation under kurset. Kursernes varighed er min. 3 timer.

CityFys Film

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726