Ergonomiske løsninger til transportbranchen

CityFys har i mange år gennemført store ergonomiprojekter inden for transportbranchen, hvor vi oplever, at arbejdspladserne er karakteriseret ved at have tunge og akavede løft, ensidigt belastende og til tider fysisk inaktivt arbejde i forbindelse med kørsel og belastende arbejdsstillinger og -bevægelser. Ofte er det fx transport med bure og palleløftere eller med bagage og kørestole, der giver smerter i nakke, skuldre og ryg. En forværrende faktor i arbejdet er, at opgaverne ofte udføres under tidspres og med høje krav til opmærksomhed i arbejdet.

Mange medarbejdere i transportbranchen har arbejdsopgaver, der på kort sigt kan medføre akutskader og over længere tid slidskader. Men de kan undgås, hvis medarbejderne lærer at bruge deres krop og hjælpemidler hensigtsmæssigt. Derudover er der ofte et stort behov for, at medarbejderne bliver fysisk stærkere, så de kan udføre deres arbejde på en forsvarlig måde. CityFys kan hjælpe dine medarbejdere med at forebygge og helbrede smerter i kroppen via vores branchespecifikke ydelser.

Ergonomisk Gennemgang:
Et godt ergonomisk arbejdsmiljø nedsætter risikoen for, at medarbejdere får ondt i arme, nakke, skuldre, ryg og knæ. I transportbranchen kan en ergonomisk gennemgang fra CityFys lette tunge løft, belastende træk og skub, ensidigt belastende og fysisk inaktivt arbejde og belastende arbejdsstillinger og bevægelser. Det gør vi ved at instruere alle medarbejdere og oplærer dem individuelt i at bruge de rigtige hjælpemidler og arbejdsmetoder og planlægge arbejdet, så det er muligt at bruge hjælpemidlerne korrekt. Vores erfaring er, at medarbejderne bliver meget positivt overraskede over at opleve, hvordan nye tilgange og lidt omtanke gør en stor forskel på deres velbefindende.

Dine medarbejdere vil få et individuelt forløb med en fysioterapeutisk arbejdsmiljørådgiver fra CityFys, der giver råd og vejledning i forhold til god ergonomi, forebyggelse og afhjælpning af smerter i kroppen. Vores arbejdsmiljørådgivere har et specifikt branchekendskab og kan derfor hurtigt spotte belastende arbejdssituationer. Efter besøget udarbejder vi en kortfattet og prioriteret rapport med forslag til forbedringer.

Tunge Løft kurser
Tunge løft, akavede arbejdsstillinger, travlhed mv. er udbredt i Transportbranchen.
Men den individuelle medarbejder kan gøre meget for at undgå smerter og skader på kroppen ved at have fokus på og viden om, hvordan han bruger sin krop hensigtsmæssigt. CityFys afholder kurser i Tunge Løft, der specifikt tilpasses jeres arbejdsplads enten via en telefonsamtale, men allerhelst via et forudgående besøg, hvor kursets indhold målrettes, og hvor der tages billeder til undervisningsbrug. Et kursus i Tunge Løft varer min. 3 timer. Vi sørger for, at kurserne er lærerige, motiverende og underholdende. Undervisningen forestås af en arbejdsmiljøorienteret fysioterapeut med specifikt branchekendskab og omhandler:

  • Korrekte løfteteknikker
  • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Jobrokering
  • Planlægning
  • Rækkeafstande
  • Forværrende faktorer
  • Kortlægning
  • Fysisk arbejdsmiljø

Undervisningen tager afsæt i aktuel forskning og inddrager psykosociale faktorer i arbejdet.

Ergonomikurser
CityFys’ ergonomikurser handler om at belyse, hvordan man skaber sammenhæng mellem ergonomi, fysiske ressourcer og psykosociale faktorer og varige ændringer på arbejdspladsen og hos medarbejderne. Med et ergonomikursus bliver alle up-to-date med den seneste forskning inden for jeres brancheområde og CityFys’ egne erfaringer fra vores ergonomindsatser siden 1999.

Ergonomikurset forudsætter, at du og CityFys har et telefonisk eller fysisk møde for at tilpasse indholdet i kurset til jeres ambitionsniveau. Det er en fordel for alle parter, at der er ledelsesrepræsentation under kurset. Kursernes varighed starter ved 3 timer.

CityFys Film

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726