Ergonomiske løsninger til social- og sundhedsbranchen

Det kan være en hård tørn for personalet i social- og sundhedsbranchen at arbejde med tunge løft og personforflytninger, praktisk hjælp og pleje. Op mod en fjerdedel af sygefravær og førtidspensioneringer hænger sammen med påvirkninger af muskler og skelet i arbejdsmiljøet.

Overbelastning og skader på muskler og skelet kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejderne og arbejdspladsen. Men I kan undgå mange skader ved at bruge de rigtige hjælpemidler, have gode arbejdsstillinger, løfte med omtanke samt øge arbejdspladsens viden om årsagssammenhænge. CityFys kan hjælpe jer med at forebygge og helbrede smerter i kroppen via vores branchespecifikke ydelser.

Ergonomisk Gennemgang
Ergonomisk arbejdsmiljø handler om personforflytninger, tunge løft, træk og skub af vogne og om ensidigt belastende arbejde. Det handler også om belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser og uhensigtsmæssigt fysisk arbejde. I skal også tænke på ergonomi, når der redes senge, flyttes på møbler og stole, når borgere assisteres i forskellige udgangsstillinger, i håndteringen af kørestole og ikke mindst i betjeningen af hjælpemidler m.m.

Alt sammen bevægelser der kan føre til skader på kroppen, hvis I udfører dem forkert eller uhensigtsmæssigt, for ofte eller for længe. Det kan bl.a. give diskusprolaps, kredsløbsskader samt muskel- og senelidelser i ryg, nakke, skuldre, arme og ben.

Med en ergonomisk gennemgang fra CityFys får I besøg af en fysioterapeutisk arbejdsmiljørådgiver med specifik kendskab til branchen, som via gennemgang af arbejdspladsen kan spotte de områder, som kan føre til skader på kroppen. Vi udarbejder en kortfattet, prioriteret og anvendelig rapport med forslag til forbedringer, som kan betale sig for jer. Både for medarbejdere, ledelse og bundlinie.

Hver medarbejder får et individuelt besøg af vores arbejdsmiljørådgiver, som i dialog med medarbejderen, og ud fra dennes arbejdsopgaver og kropslige situation, giver råd og vejledning i forhold til god ergonomi og forebyggelse og afhjælpning af smerter i kroppen. Rådgivningen er realistisk og i øjenhøjde med medarbejderens muligheder og motivation.

Forflytninger og Tunge Løft kurser
Forflytninger og tunge løft, bæring, dårlige arbejdsstillinger mv. er udbredt i social-og sundhedsbranchen.
I kan gøre meget for at undgå smerter og skader ved at have et godt ergonomisk arbejdsmiljø, hvor der fokuseres på korrekte løfte- og forflytningsteknikker samt at bruge kroppen rigtigt.

CityFys’ kurser i tunge løft sætter fokus på de emner, der samlet set betyder noget for at undgå smerter i kroppen som følge af tungt arbejde. Vores kurser tilpasses altid i dialog med jer og eventuelt via et forudgående besøg, hvor kursets indhold målrettes, og hvor der tages billeder til undervisningsbrug.
Et kursus er af varighed min. 3 timer.

Vi sørger for, at kurserne er lærerige, motiverende og underholdende. Kurset tager udgangspunkt i, hvad medarbejderne også selv kan gøre for at undgå akutte problemer eller nedslidning. Undervisningen forestås af arbejdsmiljøorienteret fysioterapeut med specifikt branchekendskab og tager afsæt i aktuel forskning og inddrager psykosociale faktorer i arbejdet og omhandler:

  • Korrekte forflytnings- og løfteteknikker
  • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Jobrokering
  • Planlægning
  • Rækkeafstande
  • Forværrende faktorer
  • Kortlægning
  • Fysisk arbejdsmiljø

Ergonomikurser
CityFys’ ergonomikurser handler om at belyse, hvordan man skaber sammenhæng mellem ergonomi, fysiske ressourcer og psykosociale faktorer og varige ændringer på arbejdspladsen og hos medarbejderne. Med et ergonomikursus bliver alle up-to-date med den seneste forskning inden for jeres brancheområde og CityFys’ egne erfaringer fra vores ergonomindsatser siden 1999.

Ergonomikurset forudsætter, at du og CityFys har et telefonisk eller fysisk møde til at tilpasse indholdet i kurset til jeres ambitionsniveau. Det er en fordel for alle parter, at der er ledelsesrepræsentation under kurset. Et kursus er af varighed min. 3 timer.

CityFys Film

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726