Ergonomiske løsninger til kontor og hjemmekontor

Arbejdsmiljøudfordringerne i kontor- og kommunikationsbranchen spænder over mere og andet end indretning af medarbejdernes skriveborde. CityFys har over en årrække udviklet et gennemprøvet og tilpasset ergonomikoncept specifikt til kontorarbejdspladser, hvor medarbejderne ofte er plaget af nakke- og skuldersmerter på grund af det stillesiddende arbejde. Men CityFys har erfaret, at blot få minutters træning med en elastik forebygger og helt kan fjerne generne.

I en årrække har CityFys afprøvet et træningskoncept hos ca. 40 forskellige virksomheder. Resultaterne var imponerende: Positive fremskridt i forhold til arbejdsglæde, velvære, muskelstyrke og lyst til at motionere. Vi anbefaler derfor, at en ergonomisk gennemgang eller et ergonomikursus med CityFys altid indeholder et fysisk element som fx elastiktræning.

Mange virksomheder har allerede fået udarbejdet arbejdspladsvurderinger (APV). Men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at medarbejderne og chefen ved, hvordan kontorinventaret indstilles og benyttes bedst muligt samt hvilke andre faktorer, der kan spille ind på kontorergonomien.

Ergonomisk Gennemgang
Et godt ergonomisk arbejdsmiljø nedsætter risikoen for, at medarbejderne får ondt i arme, nakke, skuldre, ryg og knæ. Inden for kontor- og kommunikationsbranchen kan en ergonomisk gennemgang lette belastende arbejdsstillinger og –bevægelser og computerarbejde. Vi rådgiver ud fra det eksisterende møblement og inventar, og det er sjældent, at vi oplever, at inventaret er årsagen til gener hos medarbejderen. For at kunne give en optimal, individuel rådgivning er vi nødt til at se medarbejderen i arbejde, tale med vedkommende og efterfølgende observere, at rådgivningen virker.

Det er medarbejderen, der skal lave arbejdet, efter at vi har været der. Derfor koncentrerer vi os om, at de vigtigste ændringer, som medarbejderen skal gennemføre på kontorarbejdspladsen, bliver beskrevet i en individuel handlingsplan. CityFys gør en dyd ud af at forklare teorien og årsagssammenhænge mellem krop og belastninger, så medarbejderne forstår og kan se logikken i den vejledning, vi giver. På samme måde er det helt afgørende, at medarbejderne motiveres til at gøre en egenindsats i forbindelse med forebyggelse af gener. Derfor har vores konsulenter et højt psykologisk forståelsesniveau og er klædt på til at motivere og kommunikere med medarbejderne.

Følgende emner bliver taget op i Ergonomisk Gennemgang

  • Indretning af arbejdspladsen
  • Korrekt anvendelse af mus
  • Fokus på siddestillinger
  • Undervisning i relevante øvelser i forbindelse med arbejde ved pc
  • Motivering og egenindsats
  • Viden om anatomi og sammenhænge
  • Individuel handlingsplan

Ergonomikurser
CityFys’ ergonomikurser handler om at belyse, hvordan man skaber sammenhæng mellem ergonomi, fysiske ressourcer og psykosociale faktorer og varige ændringer på arbejdspladsen og hos medarbejderne. Med et ergonomikursus bliver alle up-to-date med den seneste forskning inden for jeres brancheområde og CityFys’ egne erfaringer fra vores ergonomindsatser siden 1999.

Ergonomikurset forudsætter, at du og CityFys har et telefonisk eller fysisk møde for at tilpasse indholdet i kurset til jeres ambitionsniveau. Det er en fordel for alle parter, at der er ledelsesrepræsentation under kurset. Kursernes varighed er min. 3 timer.

CityFys Film

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726