Ergonomiske løsninger til industri-, landbrugs- og fødevarebranchen

Mennesket er stadig, trods industrialiseringen, et afgørende råstof i produktionen, som du skal tage godt vare på både mentalt og fysisk. CityFys har i mange år gennemført store ergonomiprojekter inden for industrien, hvor vi oplever, at arbejdspladserne er karakteriseret ved at have tunge løft, belastende arbejdsstillinger og -bevægelser samt ensidigt gentaget og belastende arbejde. Ofte er der også forværrende faktorer i spil i form af et højt arbejdstempo, krav til høj opmærksomhed og behov for kraftanvendelse. Disse særlige omstændigheder øger risikoen for skader på muskler og skelet. Det kan selvsagt have alvorlige konsekvenser både for den ramte medarbejder og virksomheden.

I kan undgå mange skader og nedslidning ved at bruge de rigtige hjælpemidler, lære gode arbejdsstillinger, løfte med omtanke samt øge arbejdspladsens viden om årsagssammenhænge i forbindelse med nedslidning. Derudover er der ofte et stort behov for, at medarbejderne bliver lidt fysisk stærkere, så de kan udfører deres arbejde på en forsvarlig måde. CityFys kan hjælpe jer med at forebygge og helbrede smerter i kroppen via vores branchespecifikke ydelser.

Ergonomisk Gennemgang
Et godt ergonomisk arbejdsmiljø nedsætter risikoen for, at medarbejderne får ondt i arme, nakke, skuldre, ryg og knæ. I industrien og landbrugs- og fødevaresektoren handler god ergonomi om at sætte fokus på tunge løft, belastende træk og skub, ensidigt belastende og ensidigt gentaget arbejde og belastende arbejdsstillinger. CityFys instruerer og oplærer medarbejderne i at bruge de rigtige hjælpemidler og arbejdsmetoder samt tilrettelægge arbejdet, så det er muligt at bruge hjælpemidlerne. Dermed får medarbejderne gode, skånsomme vaner med en både kort- og langsigtet, positiv virkning.

Dine medarbejdere vil få et individuelt forløb med en fysioterapeutisk arbejdsmiljørådgiver fra CityFys, der giver råd og vejledning i forhold til god ergonomi, forebyggelse og afhjælpning af smerter i kroppen. Vores arbejdsmiljørådgivere har et specifikt branchekendskab og kan derfor hurtigt spotte belastende arbejdssituationer. Efter besøget udarbejder vi en kortfattet og prioriteret rapport med forslag til forbedringer.

Tunge Løft kurser
Tunge løft, lange rækkeafstande, travlhed, dårlige arbejdsstillinger mv. er udbredt i industrielle brancher. Men den individuelle medarbejder kan gøre meget for at undgå smerter og skader på kroppen ved at have fokus på og viden om, hvordan han bruger sin krop hensigtsmæssigt. CityFys afholder kurser i Tunge Løft, der specifikt tilpasses jeres arbejdsplads enten via en telefonsamtale, men allerhelst via et forudgående besøg, hvor kursets indhold målrettes, og hvor der tages billeder til undervisningsbrug. Et kursus i Tunge Løft er af varighed min. 3 timer. Vi sørger for, at kurserne er lærerige, motiverende og underholdende. Undervisningen forestås af en arbejdsmiljøorienteret fysioterapeut med specifikt branchekendskab og omhandler:

  • Korrekte løfteteknikker
  • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Jobrokering
  • Planlægning
  • Rækkeafstande
  • Forværrende faktorer
  • Kortlægning
  • Fysisk arbejdsmiljø

Undervisningen tager afsæt i aktuel forskning og inddrager psykosociale faktorer i arbejdet.

Ergonomikurser
CityFys’ ergonomikurser handler om at belyse, hvordan man skaber sammenhæng mellem ergonomi, fysiske ressourcer og psykosociale faktorer og varige ændringer på arbejdspladsen og hos medarbejderne. Med et ergonomikursus bliver alle up-to-date med den seneste forskning inden for jeres brancheområde og CityFys’ egne erfaringer fra vores ergonomindsatser siden 1999.

Ergonomikurset forudsætter, at du og CityFys har et telefonisk eller fysisk møde for at tilpasse indholdet i kurset til jeres ambitionsniveau. Det er en fordel for alle parter, at der er ledelsesrepræsentation på kurset. Kursernes varighed er af min. 3 timer.

CityFys Film

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726