Ergonomiske løsninger til handelsbranchen

Skader på muskler og skelet kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejderen og virksomheden, og mange medarbejdere i handelsbranchen har et særdeles fysisk udfordrende arbejde, der på kort sigt kan medføre akutskader og over længere tid slidskader.

CityFys har over de senere år gennemført flere større ergonomiprojekter inden for butikker og engros og oplever, at arbejdspladserne er karakteriseret ved at have tunge eller akavede løft, fx ved håndtering af varer på lageret eller ved opfyldning i butikken. Løftene bliver ofte mere belastende i handelsbranchen, da de i vid udstrækning udføres med strakte arme, der løftes over skulderhøjde, ryggen er bøjet eller vredet under selve løftet, eller der løftes på uhåndterlige og mangeartede emner. Ofte kan der pga. pladsmangel ikke løftes i gode arbejdsstillinger, fx hvis der ikke er fri ståhøjde under nederste reolhylde, og dette bliver til en forværrende faktor i løftet i forhold til risiko for nedslidning. Mange gentagne løft eller løft af mange kilo over en dag udgør også en risiko for skader på kroppen. De kan undgås ved at bruge de rigtige hjælpemidler, lære gode arbejdsstillinger og løfte med omtanke.

Ergonomisk Gennemgang
Et godt ergonomisk arbejdsmiljø nedsætter risikoen for, at I får ondt i arme, nakke, skuldre, ryg og knæ. I handelsbranchen kan en ergonomisk gennemgang lette tunge løft, belastende træk og skub, ensidigt belastende- og ensidigt gentaget arbejde og belastende arbejdsstillinger og –bevægelser. Det gør vi ved at instruere alle medarbejdere og oplære dem individuelt i at bruge de rigtige hjælpemidler og arbejdsmetoder og planlægge arbejdet, så det er muligt at bruge hjælpemidlerne korrekt. Vores erfaring er, at medarbejderne bliver meget positivt overraskede over at opleve, hvordan nye tilgange og lidt omtanke gør en stor forskel på deres velbefindende.

Dine medarbejdere vil få et individuelt forløb med en fysioterapeutisk arbejdsmiljørådgiver fra CityFys, der giver råd og vejledning i forhold til god ergonomi, forebyggelse og afhjælpning af smerter i kroppen. Vores arbejdsmiljørådgivere har et specifikt branchekendskab og kan derfor hurtigt spotte belastende arbejdssituationer. Efter besøget udarbejder vi en kortfattet og prioriteret rapport med forslag til forbedringer.

Tunge Løft kurser
Tunge løft, lange rækkeafstande, travlhed, dårlige arbejdsstillinger mv. er udbredt i handelsbranchen.
I kan gøre meget for at undgå smerter og skader ved at have et godt ergonomisk arbejdsmiljø, hvor der fokuseres på at løfte- og bruge kroppen rigtigt. CityFys’ kurser i tunge løft sætter fokus på de emner, der samlet set betyder noget, for at undgå smerter i kroppen som følge af tungt arbejde. Vores kurser tilpasses altid i dialog med jer og et kursus er af varighed min. 3 timer.

Vi sørger for, at kurserne er lærerige, motiverende og underholdende. Undervisningen forestås af arbejdsmiljøorienteret fysioterapeut med specifikt branchekendskab. Undervisningen tager afsæt i aktuel forskning og inddrager psykosociale faktorer i arbejdet og omhandler:

  • Korrekte løfteteknikker
  • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Jobrokering
  • Planlægning
  • Rækkeafstande
  • Forværrende faktorer
  • Kortlægning
  • Fysisk arbejdsmiljø

Ergonomikurser
CityFys’ ergonomikurser handler om at belyse, hvordan man skaber sammenhæng mellem ergonomi, fysiske ressourcer og psykosociale faktorer og varige ændringer på arbejdspladsen og hos medarbejderne. Med et ergonomikursus bliver alle up-to-date med den seneste forskning inden for jeres brancheområde og CityFys’ egne erfaringer fra vores ergonomindsatser siden 1999.

Ergonomikurset forudsætter, at du og CityFys har et telefonisk eller fysisk møde for at tilpasse indholdet i kurset til jeres ambitionsniveau. Det er en fordel for alle parter, at der er ledelsesrepræsentation under kursets varighed. Kursernes varighed starter ved 3 timer.

CityFys Film

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726