Ergonomiske løsninger til bygge- og anlægsbranchen

Mennesket er stadig, trods industrialiseringen, et afgørende råstof i produktionen, som du skal tage godt vare på både mentalt og fysisk. Skader på muskler og skelet kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejderen og virksomheden, og mange medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen forlader branchen i en tidlig alder på grund af slidskader. Men det er faktisk muligt at undgå, hvis medarbejderne bruger de rigtige hjælpemidler, har gode arbejdsstillinger og løfter med omtanke. Desuden er det vigtigt, at du øger arbejdspladsens generelle viden om årsagssammenhængene mellem kroppen og arbejdsopgaverne. CityFys kan hjælpe jer med at forebygge og helbrede smerter i kroppen via vores branchespecifikke ydelser.

Ergonomisk Gennemgang
Ergonomisk arbejdsmiljø handler om at lette tunge løft, træk og skub af vogne med tunge materialer, om ensidigt belastende arbejde samt om vibrationer i krop, hænder og arme. Det handler også om belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, hårdt fysisk arbejde og afkøling af kroppen pga. klimapåvirkninger. I skal også tænke på ergonomi, hvis I bærer materialer og maskiner, sætter stilladser op, løfter gipsplader, skubber trillebører, lægger gulv m.m. Alt sammen bevægelser der kan føre til skader på kroppen, hvis I udfører dem forkert, for ofte, for længe eller med vibrationer. Det kan bl.a. give diskusprolaps, kredsløbsskader samt muskel- og senelidelser i ryg, nakke, skuldre, arme og ben.

Via CityFys’ ergonomiske gennemgang instruerer og oplærer vi medarbejderne i at bruge de rigtige hjælpemidler og arbejdsmetoder og tilrettelægge arbejdet, så det er muligt at bruge hjælpemidlerne. Dermed får medarbejderne gode, skånsomme vaner med en både kort- og langsigtet, positiv virkning. Dine medarbejdere vil få et individuelt forløb med en fysioterapeutisk arbejdsmiljørådgiver fra CityFys, der giver råd og vejledning i forhold til god ergonomi, forebyggelse og afhjælpning af smerter i kroppen. Vores arbejdsmiljørådgivere har et specifikt branchekendskab og kan derfor hurtigt spotte belastende arbejdssituationer. Efter besøget udarbejder vi en kortfattet og prioriteret rapport med forslag til forbedringer.

Tunge Løft kurser
Tunge løft, bæring, dårlige arbejdsstillinger mv. er udbredt i bygge- og anlægsbranchen. I kan gøre meget for at undgå smerter og skader ved at have et godt ergonomisk arbejdsmiljø, hvor der fokuseres på at løfte- og bruge kroppen rigtigt. CityFys’ kurser i Tunge Løft sætter fokus på de emner, der samlet set betyder noget for at undgå smerter i kroppen som følge af tungt arbejde. Vores kurser tilpasses altid i dialog med jer og eventuelt via et forudgående besøg, hvor kursets indhold målrettes, og hvor der tages billeder til undervisningsbrug. Vi sørger for, at kurserne er lærerige, motiverende og underholdende.
Et kursus i Tunge Løft varer min. 3 timer.

Undervisningen forestås af arbejdsmiljøorienteret fysioterapeut med specifikt branchekendskab og omhandler:

  • Korrekte løfteteknikker
  • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Jobrokering
  • Planlægning
  • Rækkeafstande
  • Forværrende faktorer
  • Kortlægning
  • Fysisk arbejdsmiljø

Ergonomikurser
CityFys’ ergonomikurser handler om at belyse, hvordan man skaber sammenhæng mellem ergonomi, fysiske ressourcer og psykosociale faktorer og varige ændringer på arbejdspladsen og hos medarbejderne. Med et ergonomikursus bliver alle up-to-date med den seneste forskning inden for jeres brancheområde og CityFys egne erfaringer fra vores ergonomindsatser siden 1999.

Ergonomikurset forudsætter, at du og CityFys har et telefonisk eller fysisk møde for at tilpasse indholdet i kurset til jeres ambitionsniveau. Det er en fordel for alle parter, at der er ledelsesrepræsentation under kurset. Et kursus er af varighed min. 3 timer.

CityFys Film

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726