APV-arbejdspladsvurdering-big

Med CityFys APV kan I opnå store resultater

  • Færre fraværsdage
  • Færre arbejdsskader (både arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser)
  • Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet
  • Større mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
  • Et bedre bundlinjeresultat

Kontakt med CityFys

Bestil materiale

Kontakt CityFys

Ring til CityFys
70 200 726

Overlad trygt din APV til CityFys

Det er lovpligtigt for alle virksomheder at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), også selvom du er den eneste ansat i din virksomhed. CityFys kan stå for din APV og sørge for, at alle krav og formalier lever op til lovgivningen på området. CityFys kan udarbejde APV inden for alle brancher i hele landet.

En APV skal give dig et helhedsorienteret overblik og fremtidssikre arbejdsmiljøet. Vi sørger for, at du kommer hele vejen rundt om de fysiske som psykiske arbejdsmiljømæssige udfordringer, din arbejdsplads måtte have. CityFys’ APV udarbejdes i samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljøorganisation og andre arbejdsmiljøansvarlige medarbejdere og sætter jer i stand til at arbejde selvstændigt med at skabe et godt arbejdsmiljø.

En APV gennem CityFys inkluderer altid:
Indledende møde: Indledende møde, enten fysisk eller over telefon/skype, hvor forventninger, køreplan og design af APV-metode fastlægges.

Materiale: Udarbejdelse af relevant APV-materiale til APV-processen for jeres branche, målrettet jeres medarbejdere.

Kortlægning: Der er metodefrihed i et APV-forløb, og derfor kan kortlægningen af arbejdsmiljøudfordringerne i jeres virksomhed foregå på forskellige måder, alt efter hvad der passer bedst hos jer. CityFys arbejder ofte med spørgeskemakortlægninger, individuelle samtaler med alle eller et udsnit af medarbejderne samt dialogbaseret APV, hvor processen styres via dialogmøder. Ofte kombineres de forskellige kortlægningsmuligheder.

Midtvejsmøde: Midtvejsmøde afholdes med henblik på, at kunne justere processen i forhold til erfaringer, ønsker og køreplan.

Færdiggørelse: Opsamling af APV-materiale og udarbejdelse af alle led i APV-processen, herunder forslag til prioritering, vurdering, handlingsplan og indarbejdelse af sygefravær i APV.

Afsluttende møde: Afsluttende møde, hvor oplægget til en prioriteret handlingsplan med løsninger for eventuelle arbejdsmiljøproblemer, fremlægges.

Mød CityFys